Duhová škola

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 12

Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg
reditel@gybnp.cz

Stalo se

Listování

18.09.2017 13:36
Po dvouleté odmlce jsme opět listovali v klasické literatuře. Dnes už republikově známý a oblíbený projekt Lukáše Hejlíka  Listování přináší dětem, studentům i dospělým originální zážitek z četby vybrané knihy. V pátek 15. září 2017 jsme v naší aule poznali román Ernesta Heminqwaye...

Taneční

18.09.2017 13:25
Už jsou tady zase aneb historie se opakuje Historie se opakuje i v tom nejosobnějším slova smyslu, a tak v polovině září byly opět zahájeny taneční…tentokrát svoji premiéru prožili studenti a studentky ze sexty a 2.A ročník 2017 – 18. Slušelo jim to podobně jako všem...
Ve středu 6. 9. se v dopoledních vyučovacích hodinách uskutečnil integrační kurz pro studenty 1. A našeho gymnázia. Program vhodně zvolený výchovnou poradkyní Mgr.Vlastou Svobodovou nově se utvářejícímu třídnímu kolektivu velmi pomohl ve vzájemném poznávání a sebeuvědomění. Pestré aktivity...
Po několika neúspěšných pokusech se naší škole podařilo získat poměrně prestižní grant Erasmus+ pod názvem „Vzděláváme se duhově“ určený pro mobilitu pracovníků ve školství. Přestali jsme již doufat v kladný výsledek, a tak nám připadalo až téměř nereálné, že by skupina osmi pedagogů...
Na konci minulého školního roku proběhlo v aule gymnázia vyhodnocení školních soutěží a olympiád. Byli vyhodnoceni studenti, kteří reprezentovali školu ve vědomostních i sportovních soutěžích. Je velmi sympatické, že ocenění žáci se našli v každé třídě. Vyhlášení studenti obdrželi...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole ve školním vzdělávacím programu zde.