Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg

podatelna@gybnp.czreditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole se dozvíte zde.

 

 

Chcete vědět, jak to u nás doopravdy chodí?

 @gybnp_official | Linktree

Instagram Logo Photo - Free image on Pixabay   File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons   Youtube Logo Images – Browse 14,027 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock

Akce projektu MAP

03.12.2018 13:12

V září a říjnu se studenti gymnázia zúčastnili preventivního programu zaměřeného na bezpečnost na internetu. Mladší žáci se s tématem  kyberšikana, jejími druhy, znaky a obranou seznámili v centru Eden.  Někteří  studenti  3.A a septimy se aktivně zapojili do organizací besed pro své mladší spolužáky i pro žáky z jiných základních škol z okolí Bystřice. Pro vyšší ročníky byly připraveny přednášky přímo ve škole, kde o problematice hrozeb z internetu, zabezpečení dat, možnosti zneužití a kyberšikaně hovořili studenti vysoké školy. Součástí programu byla i výstava panelů ve vestibulu gymnázia upozorňující právě na tuto nebezpečnou oblast dnešního světa. Tyto akce proběhly ve spolupráci s MÚ Bystřice nad Pernštejnem  v rámci projektu MAP.

Další činností, která je součástí zmíněného projektu MAP, byla návštěva ekotechnického centra Alternátor v Třebíči. Tato exkurze se uskutečnila 21. a 22. listopadu pro žáky primy, sekundy, tercie a kvarty. Expozice v tomto vědecko-technickém centru jsou zaměřeny převážně na ekologii, obnovitelné zdroje energie a jejich využití, techniku, přírodní jevy. Pro naše žáky byly připraveny celkem tři programy.  Dva z nich byly prezentovány na dvoumetrovém modelu koule, tzv. Science On Sphere. U této projekční koule se žáci nejdříve poučili o globálních problémech naší planety a následně mapovali reálnou situaci v aktuálním čase, co se týká hustoty dopravy letecké, lodní, zemětřesení, tání ledovců, tažení ptáků, znečištění oceánů, ubývání lesů nebo i šíření radiace při jaderné havárii. V druhém bloku opět na projekční kouli žáci rozebírali problematiku znečištění  Země v pořadu „Doba plastová“. V této části pořadu třídy proti sobě i soutěžily v přiřazování běžně používaných předmětů k době jejich rozkladu v přírodě. Tato soutěž vedla žáky k hlubšímu zamyšlení, jak nejlépe zacházet s odpady. Třetí část byla věnována praktické činnosti – pokusům z chemie s kyslíkem a oxidem uhličitým. Přestože se pracovalo s plamenem, žáci pokusy mohli provádět sami, což velmi ocenili. Exkurzi žáci ohodnotili velmi kladně, jsme rádi, že nám bylo umožněno si toto zajímavé centrum prohlédnout. 

                                                                                                  M-F komise

 

Fotogalerie: Akce projektu MAP