Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg

podatelna@gybnp.czreditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole se dozvíte zde.

 

 

Chcete vědět, jak to u nás doopravdy chodí?

 @gybnp_official | Linktree

Instagram Logo Photo - Free image on Pixabay   File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons   Youtube Logo Images – Browse 14,027 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock

Aktivity na závěr školního roku

01.09.2011 07:27

Aktivity na závěr školního roku

 

   Žáci bystřického gymnázia prožili konec školního roku 2010/2011 aktivně. Jako již v předešlých letech jsme se zapojili do spolupráce s Rakouským institutem v Brně a navštívili jsme německou firmu Wera Werk sídlící v sousedství gymnázia.

 

    Rakouský institut v Brně po celý rok nabízí základním i středním školám možnost zapojit se do celé řady soutěží a aktivit, které obohacují školní život a především výuku německého jazyka.

    20. května jsme využili příležitosti Dne otevřených dveří na Rakouském institutu

a zapojili se do programu „Lustiges Lernen“. Akce se zúčastnili žáci vyššího gymnázia

 ( skupiny německého jazyka tříd kvinta, 1.A, sexta). Během návštěvy Rakouského institutu byli naší žáci zkušenými lektory seznámeni s jejich činností, aktivitami, které zde pravidelně probíhají a byli motivováni k učení se německému jazyku.

   V době, kdy převládá výuka anglického jazyka a ostatní evropské jazyky jsou potlačeny do pozadí, přikládáme právě této motivující části velký význam.

   Ve workshopu „Lustiges Lernen“ pracovali žáci se slovní zásobou, učili se ji efektivně třídit a seznamovali se se způsoby, jak nejlépe si slovní zásobu vštěpovat a pamatovat. Během těchto činností řešili žáci soutěžní úkoly a dva řešitelé z řady našich studentů získali i drobné věcné ceny.

    Po návštěvě Rakouského institutu následoval rozchod na náměstí Svobody, ale ani zde  nechyběla aktivní pracovní náplň. Ve skupinách se zapojili do školního projektu „Wie kenne ich Brünn“. Na základě daných tématických okruhů týkajících se města Brna zjišťovali informace a na závěr své poznatky a postřehy prezentovali v cizím jazyce (začátečníci v českém jazyce) pedagogickému doprovodu a spolužákům. Někteří si s úkoly poradili opravdu velmi dobře.

    Spolužáci, kteří se německý jazyk neučí, zvolili si jazyk ruský nebo francouzský, pracovali  v tento den na anglickém projektu v přírodě. Vypravili  se po předem určené trase (Bystřice nad Pernštejnem – Bratrušín – Věchnov – Bystřice nad Pernštejnem), mapovali cestu, fotografovali zajímavá místa (přírodní, kulturní zajímavosti). Po návratu do školy zpracovali získané materiály. Vznikla mapa vytyčené cesty doložená nafocenými dokumenty

s  anglickým popisem.

 

    Již několik let se na našem gymnáziu daří pro studenty a  také pro veřejnost organizovat zkoušky v německém jazyce Zertifikat Deutsch. V letošním roce připadl tento zkušební den na 8. června. Celkem se zkoušek zúčastnilo 12 zájemců. 5 zástupců z řady našich studentů, 2 zájemci z odpoledního jazykového kurzu a na základě spolupráce s Biskupským gymnáziem ve Žďáru nad Sázavou doplnily naše řady jejich studenti.

    Jsme velmi rádi, že všem zúčastněným můžeme gratulovat k jejich úspěšnému složení. ZD jsou mezinárodně uznávané zkoušky, na které je třeba se také intenzivně připravit

a disponovat určitými znalostmi kompetencí porozumění čtenému textu, porozumění slyšenému textu, orientace v gramatice a písemném projevu, nejčastěji to bývá odpověď na dopis. Ústní část ZD klade na zkoušeného také nemalé nároky, je prověřována nejen bohatost slovní zásoby a gramatiky, ale také pohotovost při vyjadřování se a schopnost komunikace v cizím jazyce, reakce na otázky a podněty v němčině.

   Velmi si vážíme této spolupráce, neboť jsme jedna z 5 škol v České republice, kterým Rakouský institut umožňuje organizaci této významné zkoušky na domácí školní půdě

a navíc za zvýhodněných finančních podmínek. Učitelé německého jazyka jsou proškoleni

a ví, jak zájemce na zkoušky připravit, jaké informace jim poskytnout. Doufáme, že

i v následujících letech se setkáme se zájmem o tyto zkoušky a budeme moci přízně

a spolupráce Rakouského institutu využít.

 

   9. června zavítaly dvě předmaturitní třídy gymnázia  (septima a 3.A) do nedaleké německé firmy Wera Werk.  Po vlastní prezentaci firmy se žáci seznámili s provozem a výrobou 

a získali cenné informace o potřebných studijních oborech, jež najdou uplatnění na trhu práce na Bystřicku.  Této exkurzi přičítáme nejen velký informativní, ale i motivační význam, kdy není dobré podceňovat výuku cizích jazyků i z důvodu možnosti profesního uplatnění.

 

   Samotná výuka ve školních lavicích je velmi důležitá, žáci zde získávají základní znalosti

a vědomosti. Pokud ji ale můžeme spojit s praxí, porovnat s praktickým profesním životem, úspěšně testovat znalosti různými mezinárodně uznávanými zkouškami, teprve potom má snaha nás učitelů význam, když vidíme, že žáci jsou schopni teoretické poznatky skloubit s praxí, využívat je ve svém dalším životě, uplatnit se.