Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg

podatelna@gybnp.czreditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole se dozvíte zde.

 

 

Chcete vědět, jak to u nás doopravdy chodí?

 @gybnp_official | Linktree

Instagram Logo Photo - Free image on Pixabay   File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons   Youtube Logo Images – Browse 14,027 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock

CRIMMITSCHAU

21.12.2011 08:46

Výměnný pobyt studentů: 5. – 9. prosince 2011

Gymnázium Bystřice n. P. a Julius Motteler Gymnasium Crimmitschau

Ve druhém adventním týdnu se po dlouhých přípravách konala výměna studentů mezi partnerskými gymnázii. Tato spolupráce je již dlouholetou tradicí, od roku 1972 probíhala nejprve formou dopisů mezi školami a občany města, od poloviny 90. let minulého století se téměř pravidelně konají reciproční výměny. V roce 2008 navštívilo bystřické gymnázium Crimmitschau, nyní byla řada na nás postarat se o hosty z Crimmitschau.

25 rodin žáků bystřického gymnázia ubytovalo 25 německých žáků 9. tříd, které doprovázeli 3 učitelé.

Žáci a učitelé spolupracovali na projektu „Svátky a zvyky v naší zemi“, jednalo se o srovnání tradic, svátků a zvyků v České republice a Německu.

Po celkovém výčtu svátků jsme se zaměřili převážně na adventní období a Vánoce.

Žáci přednesli své připravené prezentace, scénky, vánoční koledy, kvízy. Hodně mezi sebou diskutovali a vyměňovali si své zkušenosti.

Do projektu se aktivně zapojily třídy kvarta (nižší gymnázium) a třídy 1.A, kvinta, 2.A, sexta, 3.A, septima a 4.A. S porozuměním jsme se setkali i u některých kolegů bystřického gymnázia, kteří ochotně pomohli s přípravou programu pro naše hosty.

Program, který přikládáme, svědčí o pestrosti a bohaté nabídce aktivit. Ani proměnlivé mrazivé počasí nám nezabránilo v uskutečnění jeho jednotlivých bodů.

Do odpoledního programu se velmi často zapojovali i naši studenti, doprovázeli německé žáky během plnění programu, který jsme se snažili zaměřit na zimní aktivity spojené s vánočním časem. Nechybělo ani milé přivítání panem starostou na Radnici v Bystřici n. P., zde se žáci zajímali o historii spolupráce měst Bystřice n. P. a Crimmitschau.

Velice zajímavá byla i návštěva německé firmy Wera Werk, kde se hostům z partnerského gymnázia věnoval pan Dipl.Ing. Martin Broich.

V odpoledních a večerních hodinách se čeští žáci a jejich rodiny postarali o individuální program pro své hosty z Crimmitschau. Komunikovali v německém a anglickém jazyce.

Celá akce by se neuskutečnila bez grantu MÚ Bystřice n. P., štědré finanční podpory německé firmy Wera Werk v Bystřici n. P. a finanční spoluúčasti Rady rodičů při Gymnáziu Bystřice n. P. Všem mnohokrát děkujeme. Díky jejich pomoci jsme mohli prožít velmi příjemný a novými zkušenostmi naplněný týden.

Bystřičtí žáci si ověřili a prohloubili své jazykové znalosti, pro mnohé se tato zkušenost stala motivací k důslednějšímu učení se cizím jazykům. Často našli i nová přátelství, obohatili svůj život o mnoho nových zkušeností a zážitků.

Všem žákům a jejich rodičům patří velký dík za jejich péči o německé hosty a za jejich podporu a ochotu.

Celý týden uběhl až překvapivě rychle a loučení s novými kamarády nebylo jednoduché. Hosté odjeli s příslibem udržení kontaktů a soukromého  navštěvování se. Učitelé se domluvili na dalším termínu reciproční návštěvy na jaře 2013.

Zprava o Crimmitschau.doc (52 kB)