Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg

podatelna@gybnp.czreditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole se dozvíte zde.

 

 

Chcete vědět, jak to u nás doopravdy chodí?

 @gybnp_official | Linktree

Instagram Logo Photo - Free image on Pixabay   File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons   Youtube Logo Images – Browse 14,027 Stock Photos, Vectors, and Video | Adobe Stock

Distanční výuka a komunikace se školou po dobu mimořádných opatření – pravidla

17.03.2020 22:31

Distanční výuka a komunikace se školou po dobu mimořádných opatření – pravidla

Dodatek Školního řádu

Rozhodnutí z mimořádné pedagogické rady – 16.3.2020

Vážení rodiče, vážení studenti,

 

na základě jednání pedagogické rady rozhodl ředitel školy takto:

 

 1. Komunikace se školou– výhradně elektronicky a telefonicky.
 2. Šatní skřínky – vstup žáků a rodičů do školy přísně zakázán do doby konání mimořádných opatření, učitelé zajistí elektronickou verzi materiálů (scan, sdílení,…).
 3. Přihlášky na VŠ – potvrzení klasifikace, zajistí Pavla Filipová, komunikace se školou pouze elektronicky, předání mezi dveřmi.
 4. Volba seminářů – elektronicky, septima/3.A zvoleno, sexta/2.A v přípravě.
 5. Výlety, školní akce – neobjednávat nové, přehodnotit již rezervované, doporučeno zrušit, pokud ještě nebyla vyplacena záloha.
 6. Cyklistický kurz – podle situace zrušit tradiční formu, zatím doporučeno konání v termínu v místě školy ve zkráceném termínu.
 7. Zájezd Anglie – doporučeno dotázat se rodičů, ale vyžádat si vrácení záloh a přeložit termín akce na rok 2021.
 8. Školní rok – vydání vysvědčení a ukončení školního roku se uskuteční 30.6.2020, pokud nebude rozhodnuto jinak nadřízenými orgány.
 9. Maturity, přijímací zkoušky – termíny zatím nezměněny nadřízenými orgány, přípravy dle stanoveného harmonogramu.
 10. Komunikace se žáky – doplnit adresy rodičů, žáků pro bezproblémovou elektronickou komunikaci. 
 11. Distanční výuka žáků – zadávání úkolů prostřednictvím Školy Online.
 12. Úkoly – 1 úkol týdně každý předmět, 17. -19. 3. testování komunikace, od 19.3. evidovat kvalitu odevzdávané práce, pokud bude hodnoceno, používat výhradně nástrojů Aktivita. Evidovat hodnocení.
 13. Forma distančního studia  - opakování, nové učivo – odkazy na internet, prezentace učitelů, scan materiálů. Preferovat čtenářskou gramotnost, sledování populárně naučných pořadů, atd.

 

V Bystřici n.P., 16.3.2020                                                     PaedDr. Milan Hanák, ředitel školy