Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg

podatelna@gybnp.czreditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole se dozvíte zde.

 

 

Chcete vědět, jak to u nás doopravdy chodí?

 @gybnp_official | Linktree

Instagram Logo Photo - Free image on Pixabay   File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons   Youtube Logo Images – Browse 14,027 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock

Hodnocení projektu Erasmus Plus

01.09.2018 00:00

Dva projektové roky uplynuly jako voda a nezbývá než hodnotit naše snažení a stanovené cíle. Na samém počátku sestavování projektové žádosti jsme si dali poměrně smělé cíle, které se podařilo z větší části naplnit a postupem času se nám i díky náhodě podařilo otevřít nové horizonty a rozvinout naši vizi v rámci celé školy.

Náplní programového období bylo vzdělávání osmi pedagogů naší školy v nových přístupech a trendech ve výuce, především se jednalo o rozšíření kompetencí v cizím jazyce a v integraci cizího jazyka do odborných předmětů. Jedná se o poměrně novou disciplínu, která, jak praxe ukázala, může nenásilnou formou vtáhnout studenty více do výuky odborných předmětů. Ve skutečnosti jde o používání slovní zásoby cizího jazyka, tzv. CLIL, v našem případě hlavně anglického jazyka. Je pouze v kompetenci učitele, jakou formou ono propojení provede. Může to být pouze slovní zásoba nebo poslech či zhlédnutí videa v originále nebo analýza cizojazyčného textu.

Všechny tyto formy si kolegové nejprve teoreticky a posléze i prakticky vyzkoušeli. Navštívili nejprve kurzy v České republice a posléze i ve Velké Británii. Zde se jednalo o čtrnáctidenní pobyt v jihoanglickém městě Bournemouth. Po návratu z pobytu pak tito učitelé začali intenzivně pracovat na tvorbě několika minilekcí, které již prezentovali nebo ještě budou prezentovat ve svých hodinách. Jedná se mimo jiné o tyto předměty (matematika, fyzika, chemie, český jazyk, dějepis, zeměpis, informatika a tělesná výchova).

V rámci projektu se nám podařilo získat pro naše studenty i určitý bonus. Podařilo se nám navázat spolupráci s nakladatelstvím Channel Crossing, které pro nás připravilo ukázkovou lekci v práci s učebnicemi integrující cizí jazyk v odborném předmětu. Tyto učebnice jsme zakoupili pro studenty nižšího gymnázia a hodláme je používat doplňkově v předmětech matematika, dějepis, zeměpis, výhledově i v občanské nauce. Integrace a používání však závisí na kompetencích učitelů. V novém školním roce se bude jednat prozatím o pilotní ověřování a nikoliv masivní používání.

Na závěr lze říci, že i když se projektu mohla zúčastnit hrstka pedagogů, stal se tento projekt inspirativní pro další kolegy. Pevně věříme, že budeme moci naše vize v této oblasti dále rozvíjet a to s pomocí jak našich studentů tak i rodičů. Zároveň bychom rádi touto cestou poděkovali programu Erasmus Plus a DZS (Dům zahraničních studií) za možnost být účastni v tomto prestižnímu projektu. Více na 

Libor Veselý, grantový koordinátor  

 

Ukázky minilekcí:

Oficiální výstupy z projektu Erasmus Plus.

Libor Veselý

plan_aktivit_CLIL_libor.pdf (739,9 kB)

aktivita_CLIL_1_british_history.pdf (474,7 kB)
aktivita_CLIL_2_Exkurze_Praha_PL.pdf (1,1 MB)
aktivita_CLIL_3_Exkurze_Zide_PL.pdf (831,7 kB)
aktivita_CLIL_4_kolonialismus.pdf (1 MB)
aktivita_CLIL_5_Churchill.pdf (587,9 kB)

David Veselý

aktivity CLIL_david.pdf (738,6 kB)

Aktivita CLIL I - The Aral Sea I.pdf (791,7 kB)
Aktivita CLIL II - The Aral Sea II.pdf (875,2 kB)
Aktivita CLIL III - Tectonic plates.pdf (749,8 kB)
Aktivita-CLIL-IV---Tropical-rain-forest.pdf (729,8 kB)
Aktivita-CLIL-V---Biomes-of-the-World.pdf (649,6 kB)

Monika Stará

plan_aktivit_CLIL_monika.pdf (600,5 kB)

Aktivita_CLIL_1_fyzikalni_veliciny.pdf (814,2 kB)
Aktivita_CLIL_2_faze_mesice.pdf (796 kB)
Aktivita_CLIL_3_metricke_jednotky.pdf (979,8 kB)
Aktivita_CLIL_4_hustota_latky.pdf (859,8 kB)
Aktivita_CLIL_5_elektricky_obvod.pdf (999,3 kB)
 

Lucie Holá

plan_aktivit_FCE_lucie.pdf (598 kB)

Aktivita_FCE_1_SPEAKING.pdf (981,8 kB)
Aktivita_FCE_2_listening.pdf (962,9 kB)
Aktivita_FCE_2_listening.pptx (114,6 kB)
Aktivita_FCE_3_WRITING_ESSAY.pdf (880 kB)
Aktivita_FCE_4_GRAMMAR_PAST TENSES REVISION.pdf (780,6 kB)
Aktivita_FCE_5_reading.pdf (2,5 MB)
 

Pavla Kunovská

plan_aktivit_FCE_pavla.pdf (902,6 kB)

aktivita_FCE_1_reading.pdf (988,2 kB)
aktivita_FCE_2_listening.pdf (912,2 kB)
aktivita_FCE_2_transcript.pdf (561,9 kB)
aktivita_FCE_2_worksheet listening.pdf (315,5 kB)
aktivita_FCE_3_speaking.pdf (710,7 kB)
aktivita_FCE_4_writing.pdf (829 kB)
aktivita_FCE_5_grammar.pdf (752,2 kB)
 

Petr Čermák

plan_aktivit_CLIL_petr.pdf (600,8 kB)

aktivita_CLIL_cj_1_british_literature.pdf (790,5 kB)
aktivita_CLIL_cj_I2_american_literature.pdf (789,8 kB)
aktivita_CLIL_dej_1_unification_ger_it.pdf (607,1 kB)
aktivita_CLIL_dej_2_age_of_discovery.pdf (684,5 kB)
aktivita_CLIL_dej_3_WW1.pdf (765,4 kB)
 

Marie Dřínovská

plan_aktivit_CLIL_Marie.pdf (603 kB)

aktivita_CLIL_Chem_1_Carbon cycle.pdf (1,1 MB)
aktivita_CLIL_Chem_2_Energy Profile Diagrams.pdf (1,2 MB)
aktivita_CLIL_Chem_3_Balancing Equations.pdf (1,1 MB)
aktivita_CLIL_Chem_4_Periodic Table.pdf (996,1 kB)
aktivita_CLIL_Chem_5_The Halifax Explosion.pdf (902,4 kB)
 

Jan Illek
plan_aktivit_CLIL-TV.pdf (529,3 kB)
plan_aktivit_CLIL_illek.pdf (532,4 kB)
Aktivita_CLIL_IVT_1.pdf (605,8 kB)
Aktivita_CLIL_IVT_2.pdf (693,1 kB)
Aktivita_CLIL_IVT_3.pdf (629,6 kB)
Aktivita_CLIL_TV_4.pdf (633,7 kB)
Aktivita_CLIL_TV_5.pdf (866,3 kB)