Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg

podatelna@gybnp.czreditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole se dozvíte zde.

 

 

Chcete vědět, jak to u nás doopravdy chodí?

 @gybnp_official | Linktree

Instagram Logo Photo - Free image on Pixabay   File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons   Youtube Logo Images – Browse 14,027 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock

I němčina je IN

23.09.2019 10:22

I němčina je IN

Stalo se již tradicí, že německý jazyk je bohužel na vedlejší koleji, studenti upřednostňují jazyk anglický a často zapomínají na to, že znalost angličtiny v této době není známkou výjimečných kvalit. Naopak, každý zaměstnavatel s touto znalostí automaticky počítá. Ale umět na solidní úrovní německy, rusky, francouzsky, to už každého posouvá do předních pozic při ucházení se o jakoukoli práci. Studium všech těchto jazyků naše gymnázium nabízí. Samozřejmě je obrovským hendikepem, pokud studenti středních škol mají mezery i v angličtině.

Bystřické gymnázium je proslulé kvalitní výukou všech uvedených jazyků a studenti jsou schopni úspěšně skládat státní i profilovou maturitní zkoušku z cizích jazyků. Platí to i o maturitě z němčiny.

Za výjimečný úspěch můžeme považovat i každoroční zdařilé složení mezinárodně uznávaných certifikovaných zkoušek úrovní B1 až C1, v jazyce anglickém a německém. Pro studenty je to určitě trocha práce navíc, žádná příprava a znalost není zadarmo. Je třeba se systematicky připravit, trénovat a rozvíjet schopnosti nejenom komunikační, ale i porozumění slyšenému a psanému textu, naučit se i odborné termíny, pohotově reagovat a umět se vyrovnat s časovým tlakem i stresem.

Takového úspěchu dosáhl v červnu 2019 i Jiří Lukáč, v této chvíli již náš absolvent, který své víceleté úsilí a zájem o studium němčiny zakončil certifikovanou zkouškou ÖSD na úrovní B2. Tímto mu gratulujeme a přejeme hodně štěstí na jeho další studijní cestě. Zároveň děkujeme i Radě rodičů při Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem, která svým finančním příspěvkem pomohla Jirkovi k vysněnému cíli.

Budeme rádi, když naši studenti ocení snahu učitelů a s povděkem přijmou možnost rozšířit si své jazykové vzdělání, které se pro ně samotné v jejich budoucím životě stane jedině výhodou. Během svého studia mají celou řadu příležitostí setkávat se s rodilými mluvčími, lektory německého a anglického jazyka, cestovat do zemí jako jsou Rakousko, Německo, Anglie, Švýcarsko, Francie a další. Anglický jazyk uplatní při setkání se stážisty z celého světa, němčinu zase při partnerských výměnách s gymnáziem z Crimmitschau v Německu či jiných projektech, např. při účasti na projektu Interreg. Rozhodně se v průběhu celého školního roku nenudí, je na každém, aby zvážil svůj zájem a zapojil se do nabízených aktivit.

(vyučující německého jazyka)