Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg

podatelna@gybnp.czreditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole se dozvíte zde.

 

 

Chcete vědět, jak to u nás doopravdy chodí?

 @gybnp_official | Linktree

Instagram Logo Photo - Free image on Pixabay   File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons   Youtube Logo Images – Browse 14,027 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock

Informace k ukončování prvního pololetí 2020/2021

22.01.2021 23:59

Vážení rodiče, milí studenti,

dovolte, abychom Vás na konci pololetí školního roku 2020/2021 informovali o postupu a mechanismu uzavírání klasifikace a vydávání vysvědčení.

V souvislosti s platnými nařízeními MŠMT proběhne uzavírání klasifikace dle pravidel stanovených ve Školském zákoně a dle vnitřních pravidel školy jako v uplynulých obdobích. Důraz však nebude kladen na přesný počet známek v jednotlivých předmětech a na jejich diverzifikaci. V drtivé většině případů se vychází z hodnocení v rámci distanční výuky, neboť v měsíci září nebylo možné uskutečnit řádnou klasifikaci ve škole (pravidla MŠMT) a před Vánocemi se žáci setkali někdy pouze v rámci jednoho týdne.

Veškeré hodnocení žáků bylo průběžně zaznamenáno v prostředí Školy Online a z něj bude také vycházeno. Z hlediska srozumitelnějšího hodnocení práce žáků škola nebude přistupovat k slovnímu hodnocení a vše bude vyjádřeno klasifikačním stupněm, jak je to obvyklé. Výjimku budou tvořit předměty, ve kterých žáci nedosáhli potřebných podkladů pro hodnocení. V takovém případě budou hodnocení výsledkem – nehodnocen.

Klasifikace bude žákům uzavřena ke dni 22. ledna 2021, kde se bude jednat pouze o předběžné hodnocení, které musí být definitivně potvrzeno jednáním na klasifikační poradě 25.1.2021 od 14hod. Toto hodnocení žáků bude konečné a bude dostupné pro žáky a jejich zákonné zástupce v prostředí Školy Online.

Žákům bude připraven výpis vysvědčení, který jim bude předán po opětovném nástupu do školy, a to nejpozději do tří dnů od otevření školy, resp. po uvolnění opatření pro příslušnou třídu.

Rozhodnutím vedení školy, žáci obdrží souhrnné slovní hodnocení své práce v rámci distanční výuky. Tento dodatek výpisu vysvědčení obdrží pouze žáci s SPU nebo žáci s příkladnou pracovní morálkou nebo naopak ti žáci, kteří přistupovali k pravidlům distanční výuky ledabyle.

Souhrnné hodnocení obdrží celá třída. V něm se slovně vyjádří vyučující příslušných předmětů a zhodnotí práci celé třídy.

Vedení školy realizuje v tomto týdnu dotazníkové šetření mezi učiteli a jeho výsledek bude také zveřejněn. Jedná se, na rozdíl od měsíce listopadu 2020, kde se vyjadřovali žáci, resp. rodiče, o pohled pedagogického sboru školy na práci žáků, obtíže při distanční výuce, pracovní morálce, …

Vážení přátelé, dovolte, abych Vám na závěr poměrně komplikovaného pololetí jménem školy poděkoval za trpělivost a porozumění při naší obtížné práci. Jsme si vědomi toho, že ne vše probíhalo dle představ všech zúčastněných stran, ale při nemožnosti předvídat některé situace se prostě nešlo vyvarovat všem rizikům a pochybením. Tyto situace nás všechny asi naučily, že vzdělání je důležitou devizou a je třeba k ní přistupovat zodpovědně a s pokorou. Mrzí nás, že někteří žáci tento fakt vzali lehkovážně a své povinnosti si plnili pouze formálně. I toto těžké období jednou skončí a bohužel se ukáže, jak kdo pracoval na tom pomyslném cvičišti.

Přeji nám všem pevné zdraví a víru v brzké shledání v prostorách školy. Děkujeme Vám za Vaši podporu.

S pozdravem Libor Veselý, zástupce ředitele