Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg

podatelna@gybnp.czreditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole se dozvíte zde.

 

 

Chcete vědět, jak to u nás doopravdy chodí?

 @gybnp_official | Linktree

Instagram Logo Photo - Free image on Pixabay   File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons   Youtube Logo Images – Browse 14,027 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock

INSTRUKCE PRO ŽÁKY pro konzultační výuku od 15. 5. 2020 do 30.6.2020

02.06.2020 13:05

INSTRUKCE PRO ŽÁKY pro konzultační výuku od 15. 5. 2020 do 30.6.2020

1. K riziku nákazy přistupujte s opatrností a respektem, avšak s klidem a zachováním pohody.

2. Vstupujte do  školy jednotlivě vstupními dveřmi pro žáky a snažte se dodržovat  doporučovaný dvoumetrový odstup. Vchod bude otevřen denně od 7.30 do 13.00 hodin a bude pod kontrolou kamerového systému. Každý žák musí po vstupu použít dezinfekci na ruce.

3. Vstupujte do budovy jen v případě, že jste podle rozvrhu  pozváni na konzultaci nebo zkoušku a zdržujte se zde pouze po dobu trvání Vaší konzultace nebo zkoušky. Šatny jsou přístupné, nezdržujte  se u skříňky déle než je nezbytně nutné.

 4. Pro konzultace a zkoušky platí speciální rozvrhy. Časy začátků hodin jsou staveny jako u pravidelného rozvrhu. Konzultace jsou dobrovolné. Pokud se do 15 minut po začátku příslušné první hodiny konzultace nedostaví ani jeden žák, bude celá konzultace bez náhrady zrušena.

5. Při každém vstupu do budovy školy budeme vyžadovat prokazování zdravotního stavu ve vztahu k nákaze COVID 19, a to podpisem čestného prohlášení, že osoba není a nemá být v karanténě, ani nemá příznaky COVID 19, ve společné domácnosti není osoba v karanténě nebo s příznaky COVID 19. Prohlášení bude k dispozici u vstupu do budovy.

6. Pohybujte se pouze na tom patře školy, které Vám bylo v rozvrhu určeno. Přijedete-li do školy dříve, dostavte se do tzv. „čekací“ místnosti, která je určena i pro čekání v případné volné hodině. Každá třída má v rozvrhu určenu svou čekací místnost.

7. Dodržujte nošení roušek. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.

8. Dodržujte vzájemné odstupy – minimálně 2 metry, ve třídách seďte maximálně po jednom v lavici. Ve třídě bude skupina maximálně 15 žáků. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

9. Používejte dezinfekci rukou, která bude dostupná např. u vstupu do budovy, ve výukové či zkušební místnosti, čekací místnosti a na toaletách u umyvadel. Žáci si po každém konzultačním bloku umyjí nebo vydezinfikují ruce. V každé třídě se bude povinně minimálně 5 minut z každé hodiny větrat. Přizpůsobte své oblečení. 10. Konzultace, výuka a zkoušky budou časově organizovány tak, aby  žáci měli čas na stravování mimo školu. Pro občerstvení o velké přestávce využijte tzv. „čekací“ místnost pro konzumaci vlastního jídla bez roušky, ve které bude nutno dodržovat vzájemný odstup minimálně 2 metry. Dodržování pitného režimu si zajišťují  žáci sami.

11. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich nedodržování je důvodem pro nevpuštění žáka do školy, resp. vyřazení žáka z přípravy.

V Bystřici nad Pernštejnem 2.6.2020

PaedDr. Milan Hanák,  ředitel školy