Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg

podatelna@gybnp.czreditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole se dozvíte zde.

 

 

Chcete vědět, jak to u nás doopravdy chodí?

 @gybnp_official | Linktree

Instagram Logo Photo - Free image on Pixabay   File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons   Youtube Logo Images – Browse 14,027 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock

Integrační kurz PRIMY a 1.A

15.09.2017 07:33

Ve středu 6. 9. se v dopoledních vyučovacích hodinách uskutečnil integrační kurz pro studenty 1. A našeho gymnázia. Program vhodně zvolený výchovnou poradkyní Mgr.Vlastou Svobodovou nově se utvářejícímu třídnímu kolektivu velmi pomohl ve vzájemném poznávání a sebeuvědomění. Pestré aktivity studenty nejen zaujaly a bavily, ale přiměly je k přemýšlení o hledání místa ve vrstevnické skupině a k vlastní optimální prezentaci. Celé dopoledne probíhalo v příjemné, někdy i trochu soutěživé atmosféře, mnozí studenti projevili svou výraznou kreativitu a schopnost improvizace. Současně ale s úsměvem a pochopením přijali, když se někomu něco ne úplně zdařilo. I podle vyjádření studentů samotných se dá říci, že kurz splnil svůj účel, že se třídní kolektiv začal budovat na správných základech a všichni zúčastnění se v následujících čtyřech letech budou ve třídě cítit příjemně.

Podobný program byl naorganizován i pro žáky primy, kteří se sešli  5.9. v aule naší školy a zde se v průběhu celého dopoledne vzájemně seznamovali a sbližovali. Pozitivní výstup na sebe nenechal dlouho čekat – již ke konci tohoto kurzu se všichni žáčci oslovovali svými jmény a věděli o svých spolužácích základní informace. Hravou formou navazovali první kontakty a zároveň se třídnímu kolektivu prezentovali. Nezbývá než všem popřát, aby si pěkné vzájemné vztahy udrželi i po celých osm let, které spolu na gymnáziu stráví. 

                                  třídní učitelé Iva Prokůpková, Pavla Kunovská

Fotogalerie: Integrační kurz PRIMY a 1.A