Duhová škola

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg
reditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole ve školním vzdělávacím programu zde.

 

Maturita 2020 - nabídka předmětů

30.09.2019 09:36

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

 

Společná část maturitní zkoušky – jarní (podzimní) termín 2020

Zásady:

a) Žák koná ve společné části 2 povinné zkoušky

b) Jedním z předmětů je český jazyk a literatura (formou didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky před maturitní komisí), jako druhý předmět si volí matematiku nebo cizí jazyk.

c) Žák se může přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám (cizí jazyk, který je ve škole vyučován nebo matematika).

 

Profilová část maturitní zkoušky  - jarní (podzimní) termín  2020

Zásady:

a) Žák si musí zvolit  v profilové části 2 povinné zkoušky.

b) V povinné zkoušce profilové části se nemohou opakovat zkušební  předměty ze společné části maturitní zkoušky.

c) Žák si může zvolit v profilové části 0-2 nepovinné zkoušky.

d) Pokud si žák zvolí ve společné části povinnou zkoušku z matematiky, musí si v profilové části zvolit cizí jazyk.

 

Nabídka zkušebních předmětů profilové části maturitní zkoušky:

Povinná i nepovinná zkouška se bude konat  formou  ústní zkoušky před maturitní komisí  v následujících předmětech (vyjma informatiky a výpočetní techniky a estetické výchovy):

a) cizí jazyk  1. anglický

                     2. německý

                     3. francouzský

b)   matematika

c)   základy společenských věd

d)   biologie

e)   chemie

f)    fyzika

g)   dějepis

h)   zeměpis                    

ch)  informatika a výpočetní technika( formou obhajoby maturitní práce )

i)     estetická výchova (kombinace ústní zkoušky a obhajoby maturitní práce )

 

V Bystřici nad Pernštejnem, 30.9.2019                  

 

....................................

 PaedDr. Milan Hanák

                                                                                    ředitel školy