Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg

podatelna@gybnp.czreditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole se dozvíte zde.

 

 

Chcete vědět, jak to u nás doopravdy chodí?

 @gybnp_official | Linktree

Instagram Logo Photo - Free image on Pixabay   File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons   Youtube Logo Images – Browse 14,027 Stock Photos, Vectors, and Video | Adobe Stock

Obnovení prezenční výuky od 24.5.2021

19.05.2021 10:56

Vážení rodiče, mílí studenti,

po nekonečných téměř osmi měsících se škola opět otevírá k prezenční výuce. Většinu školního roku jsme strávili distančně. Ač měla distanční výuka své nesporné výhody, určitě jste již v poslední době vnímali tuto formu jako víceméně monotónní. Chybělo jediné, co školu dělá školou, a to je osobní kontakt se spolužáky a sdílení radostí a strastí v prostorách školy, rozhovory s učiteli, školní akce, atd.

Otevření školy přichází v době, kdy se ještě nebudeme moci plně věnovat některým aktivitám a bezstarostně se sdružovat. Vše bude mít svá pravidla, která vycházejí z protiepidemických nařízení.

 

Mezi ně patří ochrana dýchacích cest (roušky – NG, respirátory – VG) a testování. Žáci nižšího gymnázia již studium v těchto pravidlech absolvovali a věříme, že je to zvládnutelné.

 

Zde je soubor pravidel a podmínek, která budou platit do odvolání:

 

Testování

Vždy v pondělí nebo první den příchodu do školy - před první vyučovací hodinou od 7.50 v příslušné třídě dle rozvrhu v systému Škola Online. Testování proběhne v celých třídách nebo dělených, pokud na první vyučovací hodinu připadají cizí jazyky.  Testy provádí žáci sami za instrukce proškolených pedagogů. Pokud nebudou doručeny jiné testy, budeme používat stejné testy jako dosud, viz video.

 

Instruktážní video: (8) Výtěrové Antigenní COVID-19 testy Singclean od firmy Servatech s.r.o. - YouTube

 

 • Testování se netýká žáků s potvrzením o prodělaném onemocnění nebo 14 dní po aplikaci druhé dávky očkování

 

Rozvrh

 • v týdnu od 24.5.2021 se neučí – TV, VV, HV, ZA, ostatní předměty dle rozvrhu ve Škole Online
 • od 31.5. 2021 – učí se již TV v plném rozsahu (pravděpodobně možno 100/200 osob na sportovišti – uvnitř, venku)
 • výhled HV se asi ještě neučí, jinak již vše i VV, začínají laboratorní práce
 • 24. - 25.5. – plný provoz školy, všechny třídy se učí, maturanti skládají písemné maturitní zkoušky. I přes prostorové problémy nechceme v tyto dny žádnou třídu nechat studovat formou samostudia, i když to to bývá každoročně zvykem.
 • 7. – 9.6. – distanční výuka vybrané třídy (ještě bude oznámeno – ústní maturitní zkoušky, jedná se o možnou variantu - výuka v plné rozsahu nebude možná. Omlouváme se za případné komplikace).

 

Chybějí žáci

 • týká se těch, kteří se nemohou výuky zúčastnit z důvodu zvyšeného rizika onemocnění nebo odmítají podstoupit testování
 • úkoly a práce v hodině se zapisují do chatu v Teams
 • v cyklu 14 dní proběhne kontrola práce těchto žáků – žáci zašlou splněné úkoly zpět, proběhne konzultace ve škole 1:1 nebo videokonference s žáky (zapnutá kamera)
 • připravíme tabulku s termíny pohovorů – bude mít na starosti třídní učitel

 

 

Omlouváme se za tolik nařízení. Vše vychází z naší představy detailně informovat všechny strany o podmínkách otevření školy, protože rozumíme Vašim obavám a starostem.

 

Vše vychází z pravidel, která mají zaručit bezpečnost v prostorách školy. Vyžadují však aktivní dodržování všemi stranami, neboť jen tak je možné se vyvarovat vzniklým problémům.

 

Děkujeme za pochopení. S přáním pevného zdraví a brzkému návratu do normálu.

 

Za vedení školy Libor Veselý