Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg

podatelna@gybnp.czreditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole se dozvíte zde.

 

 

Chcete vědět, jak to u nás doopravdy chodí?

 @gybnp_official | Linktree

Instagram Logo Photo - Free image on Pixabay   File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons   Youtube Logo Images – Browse 14,027 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock

Otevření školy pro prezenční studium žáků od 25.11.2020 a 30.11.2020 - informace

24.11.2020 11:06
prezenční výuka

Vážení rodiče, milí studenti,

v souvislosti s vydanými opatřeními MŠMT a MZ ČR ukončujeme distanční výuku a umožnujeme prezenční výuku žáků posledních ročníků (maturantů) k 25. listopadu 2020, zároveň umožnujeme žákům nižšího gymnázia dle protiepidemického systému (PES) rotační výuku od 30. 11. 2020 – střídání prezenční a distanční výuky dle níže uvedeného schématu.

Platí tedy:

Maturanti dochází do školy prezenčně počínaje 25.11.2020 a nepodléhají rotačnímu systému. Studenti kvarty nejsou chápáni jako 9. ročníky ZŠ a účastní se střídání prezenční a distanční formy dle schématu počínaje 30.11.2020.

Žáci vyššího gymnázia mohou realizovat individuální konzultace až do vyhlášení 3 stupně Vládou ČR, poté bude jejich výuka probíhat ve formě rotačního systému dle níže uvedeného schématu.

Všichni žáci se mohou účastnit individuálních konzultací – schéma navrhne po dohodě s žáky a zákonnými zástupci ředitel školy.

 

 

 

Realizace prezenční výuky a rotačního systému se řídí dle Protiepidemického systému (PES):

 

V rámci 4 stupně protiepidemických opatření platí následující:

- prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují) – u maturantů budou semináře realizovány distančně v odpoledních hodinách, ruský jazyk je zrušen, maturantům z ruského jazyka budou umožněny individuální konzultace

- pokud není z organizačních důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude realizován – na nižším gymnáziu z důvodu minimalizace rizik onemocnění bude výuka krácena - nerealizuje se TV, HV a distanční formu bude mít VV a IVT.

- žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. Při porušení této povinnosti nabídneme žákům roušku ze školních zdrojů, pokud ji odmítne nezletilý žák, budeme neprodleně informovat zákonného zástupce, který si dítě vyzvedne a projedná se školou možnosti online výuky. Na tuto formu studia však není právní nárok. U zletilých žáků budeme postupovat obdobně, pouze jednání se zákonným zástupcem logicky odpadá a žákovi nebude umožněn pobyt mezi ostatními žáky školy.

- všem žákům jsou umožněny prezenční individuální konzultace (jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Nutností je dodržování bezpečnostních opatření, o organizaci konzultací rozhodne ředitel školy.

- škola dle uvážení umožní žákům v karanténě, dlouhodobé nemoci nebo v případě zvýšeného rizika onemocnění žáka nemocí Covid 19 tzv. individuální podpůrný program (skládá se z individuálních konzultací nebo účasti na online vyučování)

- zařízení školního stravování je v provozu, je nezbytné dodržovat následující opatření:  rozestupy 1,5m mezi jednotlivými stoly, maximální počet 4 osoby u stolu , počet osob v jídelně nesmí přesáhnout  počet míst k sezení, v prostorách školní jídelny platí povinnost nošení roušky, s výjimkou doby konzumace stravy

- bude probíhat větrání ve třídách – 5 min o přestávce a v polovině každé vyučovací hodiny

- nebude docházet ke stěhování tříd – výuka cizích jazyků bude realizována v jazykových učebnách

 

V rámci 3 stupně protiepidemických opatření platí následující:

-        viz z větší části opatření v rámci stupně 4

-        mění se princip homogenních skupin na pouze doporučený – škola bude realizovat dělení na skupiny dle zvyklostí

-        umožněna prezenční výuka žákům vyššího gymnázia – rotační systém – distanční a prezenční forma výuky dle schématu

-        bude probíhat větrání ve třídách – 5 min o přestávce a v polovině každé vyučovací hodiny

-        nebude docházet ke stěhování tříd – výuka cizích jazyků bude realizována v jazykových učebnách

-        škola dle uvážení umožní žákům v karanténě, dlouhodobé nemoci nebo v případě zvýšeného rizika onemocnění žáka nemocí Covid 19 tzv. individuální podpůrný program (skládá se s individuálních konzultací nebo účasti na online vyučování)

 

Schéma organizace výuky

od 25. 11. 2020 - oktáva, 4. A – prezenční výuka – 4 vyučovací hodiny prezenčně, pátek 5 vyučovacích hodin, až 4 vyučovací hodiny distančně, začátek odpolední distanční výuky v 13.45, do odvolání opatření, obojí typ výuky je povinný, bude vedena prezence žáků

od 30.11. 2020 – rotační systém žáků NG

lichý týden do odvolání opatření -  prima, sekunda

sudý týden do odvolání opatření – tercie, kvarta

 

po umožnění nástupu žáků vyššího gymnázia (rotační systém celé školy):

lichý týden do odvolání opatření -  prima, sekunda, tercie, kvinta, 1.A, oktáva, 4.A

sudý týden do odvolání opatření – kvarta, sexta, 2.A, septima, 3.A, oktáva, 4.A

 

Víme, že se jedná o komplikace pro všechny strany, ale vycházíme z platných předpisů a legislativy a hledáme nejlepší řešení. Pro další otázky a vysvětlení jsme k dispozici. Děkujeme za pochopení. Přejeme pevné zdraví.

 S pozdravem Libor Veselý, za vedení školy