Duhová škola

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg


reditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole ve školním vzdělávacím programu zde.

Informace o podatelně

 

Když chcete o gymnáziu vědět více:

@gybnp_official | Linktree

Plán pro reflexi dosahování vzdělávacích výstupů žáky a adaptaci žáků ve školním roce 2021/22

07.10.2021 12:54

Vážení rodiče, vážené studentky a studenti,

pod následujícími odkazy naleznete plán pro reflexi dosáhování vzdělávacích výstupů a plán pro zpětnou adaptaci žáků po době distanční výuky. 

Plán reflektuje posuny v učivu, tématických celků, které musely být popř. přesunuty z důvodu distanční výuky nebo se je nepodařilo beze zbytku realizovat. 

Týká se primárně uplynulého školního roku a především tříd, které v letošním roce pokračují ve vzdělávacím programu. Plán počítá pouze s adaptací nikoliv reflexí u těchto tříd - prima, kvinta, 1.A. Tyto třídy vstoupily do nového cyklu studia a není třeba zohledňovat dle pravidel RVP vzdělávací výstupy z předchozího cyklu.

Plán adaptace - adaptace_plan_2021_22.pdf (640,9 kB)

sekunda - reflexe_sekunda_2021_22.pdf (743,5 kB)

tercie - reflexe_tercie_2021_22.pdf (756,6 kB)

kvarta - reflexe_kvarta_2021_22.pdf (582,1 kB)

sexta - reflexe_sexta_2021_22.pdf (763,4 kB)

septima - reflexe_septima_2021_22.pdf (584,2 kB)

oktáva - reflexe_oktava_2021_22.pdf (605,7 kB)

2.A - reflexe_2A_2021_22.pdf (587 kB)

3.A - reflexe_3A_2021_22.pdf (580 kB)

4.A - reflexe_4A_2021_22.pdf (605,8 kB)