Duhová škola

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg
reditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole ve školním vzdělávacím programu zde.

 

Pravidla distanční výuky - principy, hodnocení

05.10.2020 08:00

Pravidla distanční výuky školní rok 2020/21

Obecné:

zahájení 5.10. 2020, doba asi 14 dní, vyšší gymnázium

Formy výuky:

 • v rámci týdne každý předmět o časové dotaci 2 vyučovací hodiny + druhý cizí jazyk realizuje:
 1. 1x videokonferenci  (min 20 min) nebo vloží 1x video s komentářem učitele (výklad) – délka max 10 min doplněné dle situace s chatem
 2. zadá jedno zadání (tedy domácí úkol) na příslušný týden s úkoly související s bodem č.1 (předpoklad délky vypracování 45 min)

 

 • v rámci týdne předmět český jazyk, anglický jazyk realizuje:
 1. min 2x videokonferenci  (min 20 min) nebo vloží min 2x video s komentářem učitele (výklad) – délka max 10 min doplněné dle situace s chatem, max počet videokonferencí do výše běžné časové dotace příslušného předmětu
 2. zadá min jedno zadání (tedy domácí úkol) na příslušný týden s úkoly související s bodem č.1 (předpoklad délky vypracování 45 min)

 

 • v rámci týdne předmět matematika realizuje:
 1. 1x videokonferenci  (min 20 min) nebo vloží 1x video s komentářem učitele (výklad) – délka max 10 min doplněné dle situace s chatem
 2. zadá min jedno rozsáhlejší nebo více kratších zadání (tedy domácí úkol) na příslušný týden s úkoly související s bodem č.1 (max počet úkolů do výše běžné časové dotace příslušného předmětu)

Obecné principy:

Žáci

 1. neúčast na chatu nebo konferenci – absence žáka, nutná omluvenka
 2. nesplnění úkolu – nedostatečně po nesplnění do tolerované doby 1-2 dní, nutná výzva

 

Hodnocení:

 1. řádné zahájeno 5.10. 2020
 2. po dobu distanční výuky používat DST s příslušnou váhou 1 -10
 3. lze udělovat všechny stupně hodnocení