Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg

podatelna@gybnp.czreditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole se dozvíte zde.

 

 

Chcete vědět, jak to u nás doopravdy chodí?

 @gybnp_official | Linktree

Instagram Logo Photo - Free image on Pixabay   File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons   Youtube Logo Images – Browse 14,027 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock

Slavnostní otevření školní zahrady

14.06.2012 13:34

Ve čtvrtek 14. 6. 2012 v 9:30 byla otevřena na školní zahrada. Úvodní slovo si připravila Mgr. Marcela Tučková, která byla hlavní oganizátorkou celého projektu.

foto

Ptáme se zřejmě, kde a kdy to všechno začalo?: To Vám mohu říci naprosto přesně:  už 1.12. 2010, kdy jsem se zúčastnila prvního semináře v rámci programu „Škola pro udržitelný život“, který nám otevřel nové možnosti  přednostního podávání grantových výzev, zajímavých exkurzí, přednášek, učebních materiálů. Tímto také začaly plánovací aktivity směřující k tomu, aby se naše gymnázium stalo členem sítě Škol pro udržitelný život.

Kdy jsme se staly  „Školou pro udržitelný život?: Certifikát a plaketa potvrzující členství školy v síti Škol pro udržitelný život nám byl udělen 15.7.2011. A mohli jsme začít realizovat naše představy, ale stála před námi také hromada otázek ohledně sponzorství, propagace a veškerého využití tohoto prostoru. Hodně jsme se inspirovali návrhy našich studentů. Žádost o schválení realizace projektu byla projednána na městě i na kraji Vysočina /zřizovatel GYBNP/. Proběhly také schůzky  s architekty p. Ing. Handlovou a p. Ing.  Vetešníkovou.

Jak projekt naplňuje cíle dané ŠVP? : Dalším otázkou, se kterou jsme se museli poprat, bylo propojení projektu se ŠVP, což se za velké podpory  koordinátora  našeho ŠVP p. prof. Libora Veselého podařilo.  Tabulkovou verzi naplnění cílů ŠVP můžete nalézt na webu gymnázia v sekci projekty.

Na jaké grantové výzvy jsme reagovali, které jsme na náš projekt získali a které čerpáme?
 Reagovali jsme na 3 grantové výzvy a to ŠUŽ, ŠUŽ „Pro přírodu se školami“  (Výzvy byly vypsány  Nadací Partnerství a Partnerství o.p.s. ) a Fondu Vysočiny: „Přírodní zahrady“. 
 Podpořeni jsme byli dvěma granty, ovšem vzhledem k velice komplikované finanční stránce grantu z Fondu Vysočiny jsme čerpali pouze jeden grant -  „Pro přírodu se školami“ v částce 50 785 Kč.
Od září 2011
probíhá realizace, která  samozřejmě musela začít nejprve oplocením celého a nemalého pozemku, na které byla vynaložena nemalá částka, ale se vším nám velice pomohli sponzoři a partneři projektu, někteří z profesorů a zaměstnanců školy, ale i lidé z široké veřejnosti,  kteří k nám nemalou část svých zahrádek přemístili /především p. prof. Kubík,p. prof. Filipová,p. ředitel, p. Filipi,p. Musilová a samozřejmě přispěla i naše rodinná zahrada J/.  Musím vyzvednout práci našich studentů, ať už při plánování, ale hlavně ta fyzická práce při realizaci. Pro některé to možná byly takové „nucené práce“ při kterých si vyzkoušeli to, co ještě nikdy v životě nedělali, ale byli tu i tací, kteří byli vždy ochotně připraveni pomoci – ráda bych zmínila především tyto jména: V. Jílek, V. Dudek,  T. Coural, F. Halva, A. Procházková, R. Hloušek, L. Michalec, V. Jindra, K. Martínková, L. Kořínková, K. Bartoňová, K. Chroustová, K. Jarošová, I. Marešová, M. Ostrá.

Co zde vzniklo a co ještě vznikne, funkce zahrady?: Uprostřed zahrady vznikla venkovní učebna, bohužel finanční prostředky nestačily na její zastřešení, což bychom moc rádi do budoucna vyřešili společně s osvětlením zahrady a kamerovým systémem. Rovněž bude zahrada do konce června fungovat v interaktivní podobě na webu školy, tímto bych chtěla zmínit hlavního programátora a webmastera zahrady /Š. Novotného/.  Tento prostor by měl být studenty využíván hlavně během velké přestávky nebo o volných hodinách k relaxaci, odpočinku, studiu. Posloužit by ve výuce mohla všem předmětům, především pak biologii, ale i k drobným kulturním akcím.

Komu poděkovat?: Chtěla bych poděkovat všem sponzorům /uvést zúčastněné/ a  partnerům, jejichž jména a loga budou v zahradě umístěna: vedení školy, některým kolegům za jejich pomoc a podporu /zejména p. prof. Musilové, p. prof. Kubíkovi, ale i ostatním jazykářům za jejich překlady na informační tabulky/, svým studentům za odvedenou práci, pokud jsem na někoho zapomněla, tak se omlouvám, určitě to nebylo úmyslné!

Co by ještě mohlo vzniknout?   Když teď vidím, to co jsme společnými silami vytvořili, tak se kochám, užívám si tohoto pohledu a fotky před realizací se mi jeví už jen jako něco neskutečného. Není to nic převratného, ale je to hezké a je to o to hezčí, že jsme to vytvořili společně a jsem ráda, že se dnes o tuto radost můžeme společně podělit! Rovněž však mé kritické oko vidí to, co by mohlo být ještě lepší, co by se ještě dalo udělat, co se bude muset dále dělat, aby se zajistila udržitelnost a to, co je ještě v rámci projektu otevřené a uvědomuji si, že dnešním dnem toto rozhodně nekončí!                    Ze srdce Vám všem děkuji!!!        M. Tučková

 


 

 

 

 

Fotogalerie: Slavnostní otevření školní zahrady