Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg

podatelna@gybnp.czreditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole se dozvíte zde.

 

 

Chcete vědět, jak to u nás doopravdy chodí?

 @gybnp_official | Linktree

Instagram Logo Photo - Free image on Pixabay   File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons   Youtube Logo Images – Browse 14,027 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock

Testy nanečisto

21.02.2011 12:14

   K cizím jazykům o krok blíž aneb mezinárodní certifikáty na bystřickém gymnáziu

Po několik let naše Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci, jakožto hlavním koordinátorem mezinárodních jazykových zkoušek ECL z cizích jazyků v ČR a Rakouským institutem v Brně („Österreich Institut Brno“). Absolventi těchto zkoušek získají mezinárodně uznávaný certifikát ECL („European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages“) nebo  Zertifikat Deutsch.

V letošním roce, přesněji  9.2.2011, měli poprvé naši studenti možnost vyzkoušet si testy nanečisto přímo v budově naší školy. Díky této příležitosti se tak do akce zapojili všichni studenti ročníků 3.A, 4.A, Septimy a Oktávy. Účast byla nabídnuta i jiným středním školám a široké veřejnosti, čehož využili tři studenti bystřické Střední zemědělské školy. Mohli tak podstoupit jak nižší úroveň B1, tak i vyšší úroveň B2 z anglického i německého jazyka. Listening/Hörverstehen (poslech), Reading/Leseverstehen (práci s textem), Writing/Schreiben (slohovou práci) si každý vyzkoušel na vlastní kůži, Speaking/Sprechen (mluvení/rozhovor) předvedly vybrané dvojice z řad studentů.

Otestovali jsme si vlastní jazykové schopnosti, zjistili, jak jsou jednotlivé úrovně náročné a jak se na „ostré“ zkoušky, konané každoročně na naší škole, připravit. Je to také výborná zkušenost pro všechny studenty už jen proto, že se struktura těchto testů podobá státním maturitám.

 

Kdy a kam?

Stejně jako zkušební, tak i samotné jazykové zkoušky se budou konat v budově bystřického gymnázia, a to zřejmě 14.4./ 15.4.2011 – anglický jazyk. Zkouška Zertifikat Deutsch bude po domluvě s Rakouským institutem nabídnuta zřejmě na přelomu měsíce května a června.

Ovšem pro zájemce o certifikát ECL je třeba zmínit, že přihlášku na dubnový termín je nutné odevzdat nejpozději do 15.3.2011  Mgr. Marcele Tučkové.  Bližší informace a přihlášku na  certifikáty ECL naleznete na stránkách www.gybnp.cz  - ikona ECL a https://www.icv.upol.cz/aktuality/ecl.html. Poplatek za ECL zkoušky činí v letošním roce 2200,- a převádí ho každý účastník, do stejného data jako odevzdání přihlášky, sám na účet univerzity /variabilní symbol a číslo účtu – viz přihláška/.  Zájemci mají též možnost si prostřednictvím našeho gymnázia, které má /od r. 2008/ rovněž statut „Regionálního testovacího centra“, objednat učebnice s cvičnými testy pro různé úrovně ECL certifikátů.

Bližší informace ohledně německých certifikátů Vám nabízí Mgr. Pavla Filipová, která komunikuje již léta s Rakouským institutem. Způsob placení a přihlašování se je podobný. Čtyři týdny před vypsanou zkouškou Zertifikat Deutsch je nutné odevzdat přihlášku, platba za zkoušku probíhá proti potvrzení na Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem, poté je vše předáno  Rakouskému institutu. Oficiální poplatek za tuto zkoušku činí 2.200,-Kč. Pokud se zkouška koná u nás na gymnáziu a my se stáváme organizátory této akce, poskytuje nám Rakouský institut slevu a poplatek za jednoho účastníka tak činí 2.000,-Kč. Bližší informace o Rakouském institutu a jeho akcích a  aktivitách je možné dohledat na www.oei.cz .

S Rakouským institutem spolupracujeme již dlouho, účastníme se různých akcí a soutěží. Pravidelně jezdíme se studenty na Den otevřených dveří, kde pro nás bývá připraven výukový a motivační program „Lustiges Lernen“. Studenti se učí formou různých kvízů a soutěží, jsou motivování k učení se německému jazyku, je jim vysvětlován nejefektivnější způsob  vštěpování slovní zásoby. Občas máme v rámci doprovodného programu možnost navštívit Rakouskou knihovnu či divadelní představení v německém jazyce.

 

 Projekt zertifikátových zkoušek nanečisto zorganizovali naši profesoři anglického a německého jazyka. Děkujeme jim za čas i za šanci snadněji získat mezinárodně uznávaný jazykový certifikát.

 

Za studenty Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem: D. Chalupníková, L. Zivčáková