Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg

podatelna@gybnp.czreditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole se dozvíte zde.

 

 

Chcete vědět, jak to u nás doopravdy chodí?

 @gybnp_official | Linktree

Instagram Logo Photo - Free image on Pixabay   File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons   Youtube Logo Images – Browse 14,027 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock

Třídnické hodiny a konzultace - informace

02.06.2020 13:13

Vážení rodiče, milí studenti,

dovolte, abych Vás informoval o rozhodnutí ve věci otevření školy od 15. – 26.6. 2020.

V systému Škola Online jsou již vypsány třídnické hodiny a konzultační hodiny ve výše uvedených dvou týdnech. Harmonogram se opírá o průzkum, který jsme provedli, kde se pro návrat do školy vyslovilo kolem 30% žáků.

Vycházeli jsme rovněž z časové dotace jednotlivých předmětů a stanovili, že každá třída bude mít možnost navštívit školu v rámci jednodenního bloku v rozsahu až 5 vyučovacích hodin, pouze jednou týdně a to do maximálního počtu 15 ve skupině.  Blok se bude skládat z třídnické hodiny, matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a jedné konzultace v odborném předmětu (nutné domluvit si předem s vyučujícím).

Na celý blok konzultací je třeba se dopředu přihlásit (Škola Online (webová aplikace) – Menu – Ostatní moduly – Zápis na školní akce – Evidence akcí). Zde si vyberete blok pro příslušnou třídu. Po Vašem přihlášení je to pro nás signál, že se žák do školy dostaví. Přihlášením zároveň rezervujete místo ve všech 4 hodinách. Na 5. vyučovací hodinu je třeba se domluvit s příslušným vyučujícím (e-mailem, telefonicky,…). Lze si takto domluvit konzultaci v dalších předmětech – fyzika, chemie, biologie, občanská výchova/ZSV, druhý cizí jazyk, atd.

 

Pravidla konzultací:

- dle MŠMT je výuka do 30.6.2020 distanční, tedy nelze považovat osobní konzultace za plnohodnotnou výuku s tím, že si zbytek třídy látku doplní

- vyučující bude pracovat s žáky na úkolu zadaném v příslušném týdnu (popř. v uplynulém období) v rámci distanční výuky a poskytne vysvětlení, bude např. probíhat procvičování, atd.

- období nebude využito k doklasifikaci žáků, hodnotí se striktně formou distanční výuky, navíc 19.6. se uzavírají známky

- z důvodu minimalizace pohybu velkých skupin ve škole budou vždy přítomny  pouze dvě třídy (resp. max 15 žáků z každé) v příslušný den v týdnu

- pokud bude počet žáků vyšší než 15, bude vypsána další konzultace

- každá třída absolvuje pouze jeden blok konzultací v týdnu

- třídnická hodina bude sloužit k socializaci žáků či řešení třídnických záležitostí (výběr seminářů, pomůcky,…)

- každý žák se musí na blok konzultací přihlásit prostřednictvím Školy Online - pokud nebude nikdo přihlášen, konzultace se nekoná

- platí nadále hygienická opatření – čestné prohlášení (podepsané rodičem) – dostupné na stránkách školy, dvě roušky, sáček na roušku

- na chodbách povinnost nosit roušku, ve třídách rozestupy a již bez roušky

 

Omlouváme se za soupis pravidel a nařízení. Prosíme o pochopení, že jako instituce Vám chceme vyjít maximálně vstříc, na druhé straně jsme omezeni poměrně striktními pravidly.

V případě potřeby jsme Vám k dispozici na výše uvedeném e-mailu nebo příslušných telefonních číslech (kancelář školy).

 

S přáním pevného zdraví vedení školy