Duhová škola

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg
reditel@gybnp.cz

Stalo se

Také na naší škole se konaly Studentské parlamentní volby 2021, které proběhly ve dnech 20. a 21. září  2021. Voleb se zúčastnilo celkem 315 středních škol z celé České republiky. Výsledky jsou zveřejněny na nástěnce OV v zeleném patře.              ...

Integrační kurz

16.09.2021 09:21
Ve čtvrtek 2. 9. se v dopoledních vyučovacích hodinách uskutečnil integrační kurz pro studenty 1. A našeho gymnázia. Program, vhodně zvolený výchovnou poradkyní Mgr. Vlastou Svobodovou, nově se utvářejícímu třídnímu kolektivu velmi pomohl ve vzájemném poznávání a sebeuvědomění. Pestré aktivity...
MATEMATICKÉ A FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY Přestože tento školní rok byl ve znamení distanční výuky, proběhla i řada tradičních soutěží a olympiád. Naši studenti se velice dobře popasovali s online formou těchto soutěží a po svědomité přípravě dosáhli v okresních a krajských kolech těchto...
I během distanční výuky jsme nezaháleli a děvčata Gymnázia Bystřice n. P. si splnila svůj dlouhodobý cíl. V měsíci květnu 2021 úspěšně složila zkoušky z Moderní korespondence. Adéla Benešová, Simona Červená, Hana Králová a Barbora Lipovská nezahálely ani v době, kdy neběžela prezenční...
Naši studenti v Geologické olympiádě   Naše škola od založení Geologické olympiády Masarykovou univerzitou před pěti lety zaznamenala v této soutěži  velké úspěchy. V letošním ročníku se v kategorii A / kvarta / zúčastnilo 5 studentek. Po absolvování školního kola  všechny...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole ve školním vzdělávacím programu zde.