Duhová škola

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg


reditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole ve školním vzdělávacím programu zde.

Informace o podatelně

 

Když chcete o gymnáziu vědět více:

@gybnp_official | Linktree

Charakteristika pedagogického sboru

    Pedagogický sbor má 30 členů. Jsou v něm rovnoměrně zastoupeni pedagogové všech věkových kategorií i různé délky pedagogické praxe. Výuka se realizuje asi z 90% aprobovaně, ostatní pedagogové si doplňují vzdělání. Vyučující se pravidelně účastní vzdělávacích kurzů a školení v rámci svého oboru, který poskytují ve své nabídce pedagogická centra ČR nebo vysoké školy. Všichni vyučující jsou proškoleni v problematice ochrany zdraví a bezpečnosti při mimořádných událostech.
    Členové sboru jsou rozděleni podle aprobací do předmětových komisí : Český jazyk, Matematika, fyzika a deskriptivní geometrie, Cizí jazyky, Dějepis, základy společenských věd a úvod do světa práce, Zeměpis, Biologie a chemie, Informatika a základy administrativy, Umění a kultura, Tělesná výchova.
    Ve škole pracuje výchovný poradce a drogový preventista, kteří jsou svým kolegům, ale i dětem a jejich rodičům nápomocni při řešení problémových případů. Někteří vyučující prošli kurzy, které dále využívají ve svých předmětech: netradiční výtvarné techniky, instruktor lyžování, snowboardingu, aerobicu, psaní na stroji, obchodní korespondence, první pomoc, zdravotní tělesná výchova. Část vyučujících absolvovala kurzy se zaměřením na sociálně-patologické jevy: protidrogová prevence, zjišťování sociálních vztahů ve skupině, využití psychologa v práci s problematickou třídou, toxikologie, projevy drogových
závislostí v sociálním styku, sociometrie, atd. Někteří vyučující absolvovali kurzy zaměřené na spolupráci naší školy: partnerství škol v Evropě, eTwinning, vzdělávací programy – Evropa, kurz EEG Biofeedback, autoevaluace škol, atd. Asi polovina učitelů ovládá jeden cizí jazyk. Ve škole pracuje tlumočník anglického jazyka a tlumočník německého jazyka. Škola spolupracuje s rodilým mluvčím anglické jazyka a mluvčím německého jazyka. Všichni vyučující byli proškoleni v základech práce s počítačem. Ve škole působí lektor využití německého jazyka v ICT. Všichni vyučující absolvují v pravidelných intervalech školení
řidičů, školení BOZP a kurz první pomoci.