Duhová škola

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg


reditel@gybnp.cz

 

Volba nové Školské rady 

při Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem probíhala  od února 2018 v následujících krocích:

 1. Jmenování 2  zástupců  do ŠR za zřizovatele
 2. Volba 2 zástupců za pedagogický sbor
 3. Volba 1 zletilého studenta za studentský parlament
 4. Zjišťování  u  všech rodičů žáků gymnázia,  zda mají zájem ve ŠR pracovat  - (4 zájemci)
 5. Stanovení volební komise  (ředitel školy, zástupce učitelů, zástupce rodičů)
 6. Vyhodnocení zájmu rodičů  a předložení seznamu kandidátů všem rodičům k volbě 1 zástupce
 7. Vyhodnocení výsledků volební komisí (odevzdáni 174 platných hlasovacích lístků, 6 hlasovacích lístků neplatných):

                          kandidát č.1- 39 hlasů, kandidát č.2 -39 hlasů, kandidát č. 3 – 31 hlasů, kandidát č.4 – 65 hlasů.

 

Nová  Školská rada při Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem pracuje v následujícím složení:

 1. Za zřizovatele: p. Marcela Martínková, p. Jan Slámečka
 2. Za školu: p.Ing. Zdeněk Fexa,  p. Mgr. Libor Veselý
 3. Zletilý student:  Miroslava Vašíčková- předsedkyně studentského parlamentu
 4. Za rodičovskou veřejnost: p. MUDr. Andrea Stalmachová (andrea.stalmachova@seznam.cz)

 

 

Za volební komisi: 

    p. Radka Švestková

    Mgr. Marie Dřínovská

    PaedDr. Milan Hanák

 

 V Bystřici nad Pernštejnem, 29.3. 2018

 

 

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole ve školním vzdělávacím programu zde.

Informace o podatelně

 

Když chcete o gymnáziu vědět více:

@gybnp_official | Linktree