Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg

podatelna@gybnp.czreditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole se dozvíte zde.

 

 

Chcete vědět, jak to u nás doopravdy chodí?

 @gybnp_official | Linktree

Instagram Logo Photo - Free image on Pixabay   File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons   Youtube Logo Images – Browse 14,027 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock

ŠVP - Duhová škola

    Gymnázium v Bystřici nad Pernštejnem poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání studentům z Bystřice nad Pernštejnem a spádové oblasti okolních obcí. Myšlenka názvu DUHOVÁ ŠKOLA se původně zrodila na základě jasných barev, jimiž jsou označena jednotlivá podlaží. Pak se naše úvahy ubíraly dál. Barvy duhy jsou spojeny v jediné kompaktní spektrum. Podobně kompaktně působí i vzdělání poskytované naší školou – přispívá k vytvoření spektra poznatků z jednotlivých oborů, upevňuje mezipředmětové vztahy a přispívá k všestrannému rozvoji osobnosti každého jedince.

   Ve školním roce 2010/2011 jsme provedli celkovou revizi školního vzdělávacího programu a realizovali několik zásadních změn, které si vyžádaly vytvoření dvou nových verzí. Pro dobíhající typy studia byla vytvořena upravená, tzv. 3. verze se změnami pouze ve 3. a 4. ročníku studia na vyšším gymnáziu. Pro žáky nastupující do prvních ročníků od 1.9. 2011 platí nová, tzv. 4. verze s celkovými změnami ve všech ročnících studia.

Žáci osmiletého gymnázia, kteří započali své studium před 1.9. 2011 pokračují v upravené verzi, tzv. 3. verzi, po dosažení 1. ročníku vyššího gymnázia (kvinty) se jejich studium řídí již dle nové tzv. 4. verze.

Elektronickou podobu ŠVP najdete zde.

Jedná se pouze o zkrácenou verzi. Celý dokument je k náhlednutí v kanceláři školy nebo na komerčním serveru s omezeným přístupem.

K 1.9. 2013 byly provedeny změny dle úprav RVP ZV nařízené MŠMT. Ke každé stávající verzi byly vytvořeny dodatky s platností od 1.9.2013. Obsahem dodatků jsou nejen úpravy osnov, ale revize některých kapitol, které již nebyly aktuální s ohledem na současný stav. Soupis změn pro každou verzi naleznete v jednotlivých dokumentech.

 

4-leté studium - upravená verze, platnost od 1.9. 2011, pro ročníky s nástupem 2009/2010, 2010/2011 (3. verze)

8-leté studium - upravená verze, platnost od 1.9. 2011, pro ročníky s nástupem 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 (3. verze)

4-leté studium - nová verze, platnost od 1.9. 2011, pro ročníky s nástupem 2011/2012 a dále (4. verze)

8-leté studium - nová verze, platnost od 1.9. 2011, pro ročníky s nástupem 2011/2012 a dále (4. verze)

 

Dodatky:

4-leté studium - 4. verze_dodatek Idodatek IV

8-leté studium - 4. verze_dodatek I, dodatek II, dodatek III, dodatek IV

 

Celý dokument (všechny verze a dodatky) - omezený přístup