Duhová škola

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg


reditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole ve školním vzdělávacím programu zde.

Informace o podatelně

 

Když chcete o gymnáziu vědět více:

@gybnp_official | Linktree

2. kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2019/2020

15.05.2019 14:54

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA

PRO  ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Ředitelství Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje v souladu s Vyhláškou č.671/2004 Sb.  2. kolo přijímacího řízení do čtyřletého oboru studia  - 79-41-K/41- Gymnázium všeobecné. Přihlášky k přijímacímu řízení jsou ke  stažení  na stránkách školy, případně je můžete vyplnit přímo v kanceláři gymnázia. Řádně vyplněné přihlášky odevzdejte nejpozději do 22.5. 2019 řediteli gymnázia. Prospěch ze základní školy nemusíte nechávat potvrdit na základní škole, postačí, když v kanceláři gymnázia předložíte originály vysvědčení za poslední 3 uzavřená pololetí. Potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme. Uchazeči předloží  výsledky z prvního kola přijímacího řízení ,které absolvovali na jiných školách. Přijímací řízení proběhne formou pohovoru do jednoho týdne od uzávěrky přihlášek.

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 15.5. 2019

PaedDr. Milan Hanák

      ředitel školy