Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg

podatelna@gybnp.czreditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole se dozvíte zde.

 

 

Chcete vědět, jak to u nás doopravdy chodí?

 @gybnp_official | Linktree

Instagram Logo Photo - Free image on Pixabay   File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons   Youtube Logo Images – Browse 14,027 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock

Bezpečné školní prostředí

15.10.2014 15:27

Bezpečné školní prostředí

V souvislosti s tragickými událostmi na střední škole ve Žďáře nad Sázavou          a v souladu s doporučením OŠMS Krajského úřadu Kraje Vysočina jsem prověřil systém uzavírání vstupu do budovy, zhodnotil jsem dodržování pravidel bezpečného a kontrolovaného pohybu osob ve škole, provedl jsem instruktáž všech zaměstnanců , žáky a žákyně jejich třídní učitelé opětovně seznámí s nutností dodržování zásad, které ve stručnosti uvádím:

-     povinností každého žáka či žákyně je potvrdit svůj příchod do školy          a odchod ze školy čipem pokaždé, když prochází dveřmi, které jsou určeny pro žáky a žákyně

-     pokud žák či žákyně zapomene čip, musí použít vstup pro zaměstnance, do budovy je vpuštěn (a) pracovnicí sekretariátu nebo technickým pracovníkem ,             u kterého provede záznam do sešitu „Evidence příchodů“

-     žák či žákyně  je povinen (a) oznámit kterémukoliv zaměstnanci školy  pohyb neznámé osoby bez doprovodu po školní budově

-     žák či žákyně  je povinen (a) ohlásit kterémukoliv zaměstnanci školy podezřelé chování spolužáka (držení zbraně, násilí, výhrůžky …)

-     pokud žáka či žákyni doprovází rodič nebo jiná osoba, která není žákem školy, musí použít  výhradně vstup pro zaměstnance a návštěvy

Všichni zaměstnanci školy byli poučeni, jak mají naložit s informacemi, které  od žáků a žákyň získají.

PaedDr. Milan Hanák, ředitel školy

V Bystřici nad Pernštejnem, 15.10.2014