Duhová škola

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg
reditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole ve školním vzdělávacím programu zde.

 

Cantamus omnes

12.04.2017 07:08

Cantamus omnes je sbor gymnázia Bystřice nad Pernštejnem, kde zpívají studenti od primy do oktávy, několik profesorů, pan ředitel, paní zástupkyně i pan školník. Zpěváci se scházejí o velkých přestávkách v aule školy. V repertoáru mají lidové písně, anglické spirituály i české a latinské středověké písně. Již 3x se sbor zúčastnil krajských přehlídek, kde pokaždé obdržel čestné uznání.

Nejvýznamnější vystoupení sboru bylo v r.2015 v Praze v Muzeu hudby.

Vloni po maturitě většina studentů odešla. Začalo se od začátku. Několik studentů, kteří ve sboru zůstali , se však rozhodlo, že chtějí pokračovat sami. Říkají si Cantamus omnes - MINI , scházejí se od září tohoto školního roku 1x týdně o velké přestávce, berou si i noty domů a učí se skladby sami.

Poprvé vystoupili letos na školní vánoční besídce.

Jejich první veřejné vystoupení se odehrálo v Brně 6.4.2017. Zazpívali si na krajské přehlídce středoškolských pěveckých sborů, kde byl jejich výkon oceněn BRONZOVÝM PÁSMEM. Tato cena nás těší o to více, že zlaté pásmo nebylo uděleno, a společně s námi bronzové pásmo obdržel sbor brněnské konzervatoře. Chtěla bych touto cestou všem 10 studentům velmi poděkovat za krásný zpěv i vzornou reprezentaci školy.

Mgr.Marta Kočíková, sbormistr

foto