Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg

podatelna@gybnp.czreditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole se dozvíte zde.

 

 

Chcete vědět, jak to u nás doopravdy chodí?

 @gybnp_official | Linktree

Instagram Logo Photo - Free image on Pixabay   File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons   Youtube Logo Images – Browse 14,027 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock

Sdělení rodičům sekundy

11.02.2015 22:42

Na konci ledna 2015 před jarními prázdninami jsme ve třídě sekunda pozorovali zvýšenou míru nevhodného chování některých žáků. Jednalo se schovávání si věcí, jejich přehazování i poškozování, posměšky, vulgární urážky, pošťuchování se, drobné potyčky apod.

Toto chování jsme vyhodnotili jako nevhodné a vyhrotilo vztahy ve třídě. S danými žáky proběhlo jednání s třídní učitelkou, v některých případech i s panem ředitelem.

Následně celá třída vyplňovala dotazník k chování žáků a vztahů mezi dětmi ve třídě, kde jsme zjišťovali další okolnosti.

Pevně věříme, že naše opatření zklidní situaci ve třídě a všichni žáci budou dbát pokynů učitelů, svých rodičů a zásad školního řádu i slušného chování.

Pokud máte zájem o konkrétní informace, obraťte se na třídní profesorku nebo na pana ředitele. Tyto informace Vám budou poskytnuty na základě Vašeho osobního zájmu i na rodičovské schůzce 19. března.

Jestliže i Vy sami máte povědomí či zprávy o ubližování či podobném negativním chování vůči Vašim dětem,  jejich kamarádům ve třídě, nebojte se s námi zkontaktovat a informovat nás. Jenom tehdy můžeme danou situaci řešit a pokusit se o její napravení.

                              Pavla Filipová (tř. uč. sekundy )

 

Zde můžete nahlédnout do dotazníku, který byl předán žákům sekundy.

Více zde ...