Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg

podatelna@gybnp.czreditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole se dozvíte zde.

 

 

Chcete vědět, jak to u nás doopravdy chodí?

 @gybnp_official | Linktree

Instagram Logo Photo - Free image on Pixabay   File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons   Youtube Logo Images – Browse 14,027 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock

Exkurze do firmy DIAMO

10.11.2023 13:29

Ráda bych informovala o velmi inspirativní návštěvě vybraných studentů z naší školy ve firmě DIAMO Dolní Rožínka, která se uskutečnila ve středu 8. listopadu v dopoledních hodinách.

Studenti, kteří projevili zájem o technické předměty, měli jedinečnou příležitost podívat se dovnitř provozů této renomované společnosti, která se zabývá sanací horninového prostředí zasaženého hlubinnou těžbou uranu, likvidací nevyužívaných objektů a technologií a následnou revitalizací krajiny. Návštěva byla organizována především ve spolupráci s pracovníky chemické úpravny, kteří nás provedli téměř celým areálem.

Během prohlídky nám byl pečlivě vysvětlen každý proces a ochotně odpovězeno na naše dotazy. Výklady na jednotlivých pracovištích byly odborné, a přesto pro naše studenty srozumitelné. Zvláště zajímavé byly ukázky přístrojů a zařízení v laboratořích chemické úpravny. Studenti měli možnost vidět technologie v praxi a získat představu o tom, jak vypadá každodenní práce v oblasti techniky a inovací.

Hlavní náplní návštěvy bylo zaměření na pracoviště dozimetrie, kde byla provedena ukázka měření radioaktivity a představení přístrojů na měření radioaktivního záření. Informace z oblasti dozimetrie byly doplněny praktickými ukázkami, což poskytlo studentům skvělou příležitost lépe porozumět této zajímavé oblasti.

Na závěr jsme se byli podívat na jedno ze dvou odkališť, které slouží k ukládání technologického kalu, tvořeného materiálem po rozemletí a vyloužení uranové rudy. Pracovníci nám poskytli podrobný výklad o technologii a bezpečnostních opatřeních spojených s tímto odkalištěm.

Celkově lze návštěvu považovat za velmi úspěšnou a inspirativní. Věříme, že zážitky z DIAMA poskytnou našim studentům nejen cenné informace o technických oborech, ale také je motivují k dalšímu studiu a objevování nových možností ve světě vědy a techniky.

Děkujeme všem, kteří nám umožnili tuto odbornou návštěvu, především panu řediteli podniku GEAM Mgr. Františku Tomanovi, ale také pracovníkům podniku za ochotu a detailní výklad o těchto fascinujících částech provozu.

Monika Stará

Exkurze do firmy DIAMO