Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg

podatelna@gybnp.czreditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole se dozvíte zde.

 

 

Chcete vědět, jak to u nás doopravdy chodí?

 @gybnp_official | Linktree

Instagram Logo Photo - Free image on Pixabay   File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons   Youtube Logo Images – Browse 14,027 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock

Jazykový projekt

05.06.2013 18:17

Dne 24. května 2013 se uskutečnil projektový den pro třídy kvinta a 1.A.

Žáci byli zapojeni dle svých jazykových schopností do dvou skupin.

 

Němčináři vyrazili s profesory P. Filipovou a M. Hanákem  na návštěvu Rakouského institutu v Brně. Využili jsme pozvání na Den otevřených dveří.

V první části dopoledne se žáci zaměřili na samotné město Brno. Během procházky jeho centrem vypracovávali ve skupinkách kvíz na téma „Jak znám Brno?“. Příjemně nás překvapily jejich znalosti, protože se vyznali nejenom v oblasti zábavy a nakupování, ale poradili si i s úkoly geografickými a historickými.

Druhou část dopoledne jsme strávili na Rakouském institutu. Prohlédli jsme si historickou budovu, žáci se seznámili s činností Rakouského institutu a s německy mluvícími lektory pracovali ve skupinkách na projektu „Lustiges Lernen“. Řešili kvízy o Rakousku, snažili se zorientovat na mapě Rakouska, reagovali v německém jazyce na otázky. Zaměřili se na slovní zásobu, na efektivní vštěpování slovíček, pamatování si.

Celá akce měla pro žáky velký význam, zpestřila jim výuku německého jazyka. Podle slov zúčastněných žáků by si podobnou akci rádi zopakovali.

 

Zbylá skupinka angličtinářů absolvovala projektový den ve škole.

Jednalo se o dva bloky dvou vyučovacích, resp. tří vyučovacích hodin pod názvem „Výuka odborných předmětu v anglickém jazyce“. První blok pod vedením prof. M. Bárty byl zaměřen na sportovní terminologii s názornou ukázkou v areálu Tomáše Dvořáka. Žáci si vyzkoušeli softbal a museli komunikovat pouze v angličtině a používat odborné termíny. V druhém bloku pod vedením prof. L. Veselého pak následovala výuka dějepisu, kde se žáci seznámili s odbornými historickými výrazy a v kostce s britskými dějinami a jejími významnými mezníky. Následně nato v několika skupinách vytvářeli plakát na vybrané historické období. Viz fotografie. I přes nedostatek času se podařilo vytvořit poměrně kvalitní plakáty, které bude možné tyto plakáty použít v běžné výuce při prezentaci tohoto tématu. Stanou se tak součásti výukových materiálů a výzdoby v jazykových učebnách.

 

Hodnocení projektu žáky:

„Velmi se mi líbil a zlepšila jsem si angličtinu.“

„Mám ráda angličtinu, klidně bych mluvila anglicky častěji, i v jiných předmětech.“

„Projekt byl skvělý a zajímavý. Bylo to takové „zpestření“ na celé dopoledne a alespoň jsme se nemuseli učit.“

„Tak poprvé jsem si zahrála softbal a dozvěděla jsem se plno nových informací z britské historie.“

Fotogalerie: Jazykový projekt