Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg

podatelna@gybnp.czreditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole se dozvíte zde.

 

 

Chcete vědět, jak to u nás doopravdy chodí?

 @gybnp_official | Linktree

Instagram Logo Photo - Free image on Pixabay   File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons   Youtube Logo Images – Browse 14,027 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock

Nové možnosti pro studenty gymnázia

13.10.2016 11:13

Začínáme pracovat s novou 3D tiskárnou

Jako příspěvková organizace s minimální možností vedlejší činnosti jsme mnohdy odkázáni na pomoc sponzorů, kteří škole umožní kvalitnější nebo až nadstandardní podmínky.

S firmou Wera –Werk udržujeme dlouholetou pravidelnou spolupráci. Ta začala hned v prvních letech její bystřické existence při soutěžích, které vyhlašovala pro školní mládež. Od té doby jí vděčíme za opakovanou podporu našich výměnných pobytů s partnerským gymnáziem v Crimmitschau. Jednatel firmy, pan inženýr Martin Broich, se pravidelně věnuje našim německým hostům, pro které zajišťuje prohlídky firmy, spojené s besedami. Stejnou měrou firma pod jeho vedením pečuje i o naše studenty, kteří každoročně v předmaturitním ročníku absolvují exkurzi, seznamují se s provozem a profesemi, které by v budoucnu po ukončení studia mohli vykonávat. V loňském roce přibyla další možnost pro vybrané studenty, kteří v užším kolektivu konzultují ve Weře s odborníky možnosti studia různých vysokoškolských oborů s ohledem na potřeby firmy. V těchto dnech probíhají také jednání o konečné podobě budoucích projektů v rámci podpory jazykového a technického vzdělávání na našem gymnáziu. Stále více našich studentů využívá nabízené možnosti pro brigádnickou práci v době hlavních prázdnin.  To jim jistě také napomáhá při jejich další profesní orientaci.

V neposlední řadě je třeba zmínit opakovanou finanční výpomoc, kterou využíváme pro zkvalitňování podmínek ke studiu pro naše studenty. V letošním roce nám firma Wera –Werk uhradila náklady spojené s pořízením 3D tiskárny. Zpřístupnění takových technologií, jako je 3D tisk, zcela jistě pomůže zvýšit zájem studentů o technické obory, zdokonalit technické vzdělávání. Učí žáky konstruovat součástky, převést do reality nápad, podložený výpočtem nebo kresbou, seznamuje je se základy modelování, chápáním funkčnosti, prací v CAD a dalších počítačových programech, které rozvíjí jejich představivost.  Studenti se aktivně podíleli na sestavování celé tiskárny a absolvovali i workshop pod vedením odborníka. Děkujeme Firmě Wera-Werk za podporu, protože investice do tohoto zařízení bude jistě pro žáky obrovským přínosem a motivací do dalšího studia v oborech, které se zabývají technologií trojrozměrných modelů. První „výrobky“ už jsou na světě a další na sebe jistě nenechají dlouho čekat.

 Po dosavadních zkušenostech si umíme představit, že námětů na budoucí spolupráci bude stále přibývat a že se nám podaří je společnými silami zrealizovat.

foto   foto 2   foto 3   foto 4   foto 5   foto 6