Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg

podatelna@gybnp.czreditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole se dozvíte zde.

 

 

Chcete vědět, jak to u nás doopravdy chodí?

 @gybnp_official | Linktree

Instagram Logo Photo - Free image on Pixabay   File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons   Youtube Logo Images – Browse 14,027 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock

Programy primární prevence

11.01.2014 14:44

Ve dnech 15. 10., 9. 12. a 10. 12. se na naší škole již tradičně uskutečnily Programy primární prevence konané ve spolupráci s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Nadosah, které je jedním ze zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou. 

                Prima se seznamovala v rámci programu Startujeme!, jehož cílem bylo stmelit nový kolektiv, naučit žáky prezentovat sami sebe či naslouchat druhým. V sekundě se podařilo uskutečnit program Ďáblíci a andílci, který byl zaměřen na vztahy a komunikaci mezi chlapci a dívkami, jejich pohled na svět či zájmy. Žáci tercie se zúčastnili programu Komunikujeme a spolupracujeme, který měl podpořit pozitivní atmosféru ve třídě, jakožto prostředek minimalizování rizikového chování. Třída kvarta svoji dlouholetou účast v systému programů prevence završila programem Jsem online, který měl za cíl objasnit méně známé pojmy (např. phishing, kybergrooming, sexting atd.) a upozornit na možná rizika užívání internetu.

                                                                                                                  Metodik prevence Mgr. Eva Musilová