Duhová škola

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 12

Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg
reditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole ve školním vzdělávacím programu zde.

  

 

 

Projekt IKAP - průběh projektu

27.11.2018 22:07

Naše škola se zapojila do krajského projektu "Učíme se ze života pro život" počínaje 1.9.2018. Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity působení učitelů ve vyučování a tu pak přenést na žáky. Působení je obohacené o aktivizační a transferové nástroje, přináší propojení různých kompetencí do výuky - čtenářská a matematická gramotnost, ICT kompetence, polytechnickou kompetenci, kompetence jazykovéa v neposlední řadě kompetence k podnikavosti, iniciativě, kreativitě. Gymnázium se do projektu přihlásilo jako střední škola, tzn. že aktivity s tímto spojené budou realizovány pouze na vyšším stupni. Škola si v rámci projektu pořídí i moderní vybavení, např. vzdělávací programy Corinth, představující vizuální knihovnu s interaktivními 3D modely pro matematiku, biologii, fyziku a jiné předměty, soupravu PASCO pro měření ve fyzice, zeměpisu, chemii, roboty pro výuku ICT a především tabletovou třídu zařízení Apple v počtu 15 ks pro studenty.

Název projektu:

Implementace krajského akčního plánu – „Učíme se ze života pro život“

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Doba realizace projektu:

1. 9. 2018 – 31. 12. 2020

 

Do projektu je zapojeno celkem 14 pedagogů a projekt se realizuje v těchto předmětech. Zde si můžete prohlédnout krátký sestřih výstupů z projektu:

 

Anglický jazyk - IKAP 89 Holiday accommodation ad, IKAP 107 Describing pictures, IKAP 96 Comparing and contrast I, IKAP 96 Comparing and contrast II, IKAP 178 Czech musical, IKAP 105 Making suggestions, IKAP 105 Making suggestions II

 

Německý jazyk - IKAP 87 Časování sloves IIKAP 87 Časování sloves II, IKAP 86 Bingo

 

Francouzský jazyk - 

 

Český jazyk

 

MatematikaIKAP 185 Rovnice

 

Fyzika - IKAP 303 Jak dostaly jednotky..., IKAP 168 Mechanika I, IKAP 168 Mechanika IIIKAP 51 Hry ve fyzice

 

Chemie - IKAP 170 Roztoky, IKAP 203 Objevy chemických prvků I, IKAP 203 Objevy chemických prvků II, IKAP 205 D.I. Mendělejev I, IKAP 205 D. I. Mendělejev II, IKAP 170 Roztoky II

 

Biologie

 

Zeměpis - IKAP 245 Největší jezera světa IIKAP 245 Největší jezera světa II, IKAP 316 Sopky a supersopky I, IKAP 316 Sopky a supersopky II, IKAP 316 Sopky a supersopky 316 III, IKAP 247 Národní parky USA a Kanady, IKAP 163 Naše Země v číslech I, IKAP 163 Naše Země v číslech II, IKAP 138 Střídání dne a noci, IKAP 245 největší jezera III

  

 

Dějepis - IKAP 120 V ý voj člověka I, IKAP 120 Vývoj člověka II, IKAP 269 Tibet ve 20. století, IKAP 429 Mnichov

 

Výtvarná výchova - IKAP 3 Novoročenka, IKAP 427 Gotická architektura, IKAP 3 Novoročenka II

 

Tělesná výchova

 

plakátek