Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg

podatelna@gybnp.czreditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole se dozvíte zde.

 

Slavíme 70. výročí! Oslavte je s námi 30. září 2023.

Pozvánka zde

 

Chcete vědět, jak to u nás doopravdy chodí?

 @gybnp_official | Linktree

Instagram Logo Photo - Free image on Pixabay   File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons   Youtube Logo Images – Browse 14,027 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock

Projekt IKAP - průběh projektu

27.11.2018 22:07

 Naše škola se zapojila do krajského projektu "Učíme se ze života pro život" počínaje 1.9.2018. Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity působení učitelů ve vyučování a tu pak přenést na žáky. Působení je obohacené o aktivizační a transferové nástroje, přináší propojení různých kompetencí do výuky - čtenářská a matematická gramotnost, ICT kompetence, polytechnickou kompetenci, kompetence jazykovéa v neposlední řadě kompetence k podnikavosti, iniciativě, kreativitě. Gymnázium se do projektu přihlásilo jako střední škola, tzn. že aktivity s tímto spojené budou realizovány pouze na vyšším stupni. Škola si v rámci projektu pořídí i moderní vybavení, např. vzdělávací programy Corinth, představující vizuální knihovnu s interaktivními 3D modely pro matematiku, biologii, fyziku a jiné předměty, soupravu PASCO pro měření ve fyzice, zeměpisu, chemii, roboty pro výuku ICT a především tabletovou třídu zařízení Apple v počtu 15 ks pro studenty.

Název projektu:

Implementace krajského akčního plánu – „Učíme se ze života pro život“

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Doba realizace projektu:

1. 9. 2018 – 31. 12. 2020

 

Do projektu je zapojeno celkem 14 pedagogů a projekt se realizuje v těchto předmětech. Zde si můžete prohlédnout krátký sestřih výstupů z projektu:

 

Anglický jazyk - IKAP 89 Holiday accommodation ad, IKAP 107 Describing pictures, IKAP 96 Comparing and contrast I, IKAP 96 Comparing and contrast II, IKAP 178 Czech musical, IKAP 105 Making suggestions, IKAP 105 Making suggestions II, IKAP 10 Moje budoucí povolání, IKAP 107 Picture description, IKAP 98 Feelings, IKAP 10 My future job, IKAP 301 Historické události v metalovém podání, IKAP 107 Picture description II, IKAP 99 Giving presentations, IKAP 109 Talking messagesIKAP 563 Pitch the sale, IKAP 98 Expressing feelings IIIKAP 563 Pitch the sale II, IKAP 1480 Bohemian Rapsody I, IKAP 1480 Bohemian Rapsody II, IKAP 96 Comparing and contrast III, IKAP 98 Feelings IIIKAP1479 The BeatlesIKAP 1479 Here Comes The Sun, IKAP 1479 The Beatles Here comes the sun IIIKAP 99 Giving presentationIKAP 1118 English town, IKAP 1481 Post Malone SunflowerIKAP 1481  P Malone S Lee Sunfower IIIKAP10 Moje budoucí povoláníIKAP 1482 Ed Sheeran, Justin Bieber IKAP 1445 Two sisters and the catIKAP 95 AgreementIKAP 1713 5 minute activityIKAP 110 Talking about probability, IKAP 102 Justyfing an opinionIKAP 1800 ProverbsIKAP 1800 Proverbs IIIKAP 1482 Ed Sheeran songIKAP 133 Firework Kate PerryIKAP 1118 English TownIKAP 133 FireworkIKAP 1713 5 Minute ActivityIKAP 1024 Povolání zdravotní sestraIKAP 1118 English TownIKAP 2101 PragueIKAP 1027 BeatlesIKAP 1057 Beatles II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Německý jazyk - IKAP 87 Časování sloves IIKAP 87 Časování sloves II, IKAP 86 Bingo, IKAP 88 Meine Familie, IKAP 88 Meine Familie IIIKAP 488 Dornröschen IIKAP 488 Dornröschen II, IKAP 489 LandštejnIKAP 528 Didaktická hraIKAP 528 Didaktická hra II, IKAP 1238 Pozdravy, IKAP 528 Didaktická hra IIIIKAP 1336 číslovkyIKAP 533 Brainstorming, brainwritingIKAP NJ 533 Brainstrorming, brainwriting IIIKAP 158 Evropská unieIKAP 119 ŽivotopisIKAP 490 The SimpsonsIKAP 490 The Simpsons II

 

 

 

 

 

Francouzský jazyk - IKAP 98 Souhlas, nesouhlas, IKAP 10 Moje budoucí povolání, IKAP 301 Události druhé světové války ...IKAP 99 Prezentace

 

 

Český jazyk - IKAP 12 Moje představy I, IKAP 12 Moje představy II, IKAP 502 Plánování, IKAP 502 Plánování II, IKAP 658 Funkční stylyIKAP 695 RenesanceIKAP 695  Renesance a baroko IIIKAP 613 RealismusIKAP 613 Realismus IIIKAP  749 Slovní mraky, IKAP 1781 PředponyIKAP 1781 Předpony IIIKAP 1781 Předpony IIIIKAP 1141 IdiomyIKAP 1141 Idiomy IIIKAP 611 Realismus

 

 

 

 

 

MatematikaIKAP 185 Rovnice, IKAP 134 Jednoduché příklady, IKAP 174 Matematické příklady TIMSSIKAP 562 Finanční gramotnost, IKAP 659 PlanimetryIKAP 659 Planimetry IIIKAP 562 Finanční gramotnost IIIKAP 409 Finanční produktyIKAP 1209 AlgebrogramyIKAP 1368 Zlomky, IKAP 913 GeoGebra řezy krychlíIKAP 1727 Matematická křížovka, IKAP 1678 Velká čísla IKAP 696 Exponenciální funkceIKAP 715 Matematika vzhůru nohamaIKAP 1356 Grafy funkcí IIKAP1356 Grafy funkcí IIIKAP 2508 Matematické operaceIKAP 2508 Matematické operace IIIKAP 555 Střední příčkyIKAP 556 Výška trojúhelníku

 

 

 

 

 

 

Fyzika - IKAP 303 Jak dostaly jednotky, IKAP 168 Mechanika I, IKAP 168 Mechanika IIIKAP 51 Hry ve fyzice, IKAP 443 Převody jednotek I, IKAP 443 Převody jednotek II, IKAP 476 Diody a žárovky, IKAP 303 Jak dostaly jednotky II, IKAP 230 SouhvězdíIKAP 317 SupravodivostIKAP 453 Kirchhoffovy zákonyIKAP 975 Corinth Jaderný reaktor, IKAP 285 Rychlost šíření zvuku, IKAP 975 Corinth I, IKAP 975 Corinth IIIKAP 303 Jak dostaly jednotky svá jména IIIIKAP 755  Lenzův zákonIKAP 755  Lenzův zákon IIIKAP 975  Corinth IIIKAP 975 Corinth IIIIKAP 973 Corinth rozšířená realitaIKAP 103 Kinematika pyramida, IKAP 1560 Coulombův zákon IKAP 651 Boyleův Mariottův zákonIKAP 1195 Zobrazovací rovnice dutého zrcadlaIKAP 663 Flemmingovo pravidlo IIKAP 663 Flemmingovo pravidlo II, IKAP 753 Určení skupenského tepla tání leduIKAP 303 Jak dostaly jednotky svá jménaIKAP 975 CorinthIKAP 975 Corinth II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemie - IKAP 170 Roztoky, IKAP 203 Objevy chemických prvků I, IKAP 203 Objevy chemických prvků II, IKAP 205 D.I. Mendělejev I, IKAP 205 D. I. Mendělejev II, IKAP 170 Roztoky IIIKAP 379 Směsi, IKAP 373 Směsi, IKAP 445 Stechiometrické výpočty, IKAP 170 Roztoky, IKAP 975 Corinth I, IKAP 1194 Sloučeniny uhlíku a vodíku, IKAP 374 Směsi, doplňovačkaIKAP 975 Corinth DusíkIKAP 990 Základní uhlovodíky -  osmisměrkaIKAP 90 Globální ekologické problémyIKAP 2001 DiamantIKAP 990 Základní uhlovodíkyIKAP 995 Vlastnosti látek - testIKAP 208 Měření pH nápojůIKAP 975 CorinthIKAP 2200 Kyseliny a zásady

 

 

 

 

 

 

Biologie - IKAP 201 Viry, IKAP 280 Glykémie, IKAP 251 Homo sapiens, IKAP 210 ViryIKAP 975 Corinth Kosterní soustavaIKAP 217 Index zdatnosti IIKAP 217 Index zdatnosti IIIKAP 975  Corinth  Svalová soustavaIKAP 975 Corinth Dýchací soustava, IKAP 975 Corinth Kosterní soustava člověka

 

 

 

 

Zeměpis - IKAP 245 Největší jezera světa IIKAP 245 Největší jezera světa II, IKAP 316 Sopky a supersopky I, IKAP 316 Sopky a supersopky II, IKAP 316 Sopky a supersopky 316 III, IKAP 247 Národní parky USA a Kanady, IKAP 163 Naše Země v číslech I, IKAP 163 Naše Země v číslech II, IKAP 138 Střídání dne a noci, IKAP 245 největší jezera II, IKAP 481 Skandinávie I , IKAP 138  Střídání dne a noci II, IKAP 198 Sámova říše, IKAP 335 Dust devil, IKAP 470 Nejvyšší hory světa, IKAP 481 Skandinávie II, IKAP 245 Největší jezera světa III, IKAP 359 Měřítko mapy, IKAP 470 Největší hory světa I, IKAP 470 Největší hory světa II, IKAP 190 Kraj Vysočina, IKAP 482 Země očima družicIKAP 190 Kraj VysočinaIKAP 975 Corinth Koloběh vodyIKAP 452 Země - planeta změnIKAP 592 Demografie v souvislostechIKAP 975 Corinth, IKAP 1091 Půdní typy, IKAP Pasco 208 Měření pH nápojůIKAP 593 Demografie v souvislostechIKAP 1528 The best of AsiaIKAP 138 Sluneční soustava, IKAP 1086 AmerikaIKAP 1086 Amerika I, IKAP 189 Poloha Země vůči SlunciIKAP 871 Zeměpisná šifraIKAP 1538 Afrika IIKAP 1538 Afrika IIIKAP 975 Corinth LedovecIKAP 645 Měřítko mapy v souvislostechIKAP 1833 MexikoIKAP 157 Evropská unieIKAP 335 Dust devil II, IKAP 432 Severni EvropaIKAP 157 Evropská unie, IKAP 679 Voda, IKAP 1833 MexikoIKAP 258 Jizerskohorské rozhlednyIKAP 1354 HydrosféraIKAP 1300 Odpady, IKAP 1469 VulkanismusIKAP 971 Státy EUIKAP 1000 Česká republika křížovkaIKAP 975 Corinth SZIKAP 1091 PedosféraIKAP 470 Nejvyšší hory světa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dějepis - IKAP 120 Vývoj člověka I, IKAP 120 Vývoj člověka II, IKAP 269 Tibet ve 20. století, IKAP 429 Mnichov, IKAP 341 Československé legie, IKAP 378 Palachův týden, IKAP 378 Palachův týden II, IKAP 413 Historické události v metalovém podání, IKAP 631 Caesar, IKAP 631 Caesar II, IKAP 660 Charta 77, IKAP 626 Křesťanství, IKAP 626 Křesťanství IIIKAP 378 Charta 77IKAP 622 JudaismusIKAP 629 RenesanceIKAP 621 IslámIKAP 624 Svatý Václav, IKAP 1087 Břetislav, IKAP 766 Život v 18. a 19. století, IKAP 1087 Břetislav II., IKAP 120 Vývoj člověka IIIKAP 1459 Starověký EgyptIKAP 961 HusitéIKAP 1473 Karel IVIKAP 752 Hus, husitéIKAP 378 Palachův týdenIKAP 357 MěstoIKAP 379  Zrození renesanceIKAP 379 Zrození renesance IIIKAP 617 Nizozemské malířstvíIKAP 1088 Josef II.IKAP 765 Průmyslová revoluceIKAP 766 Život na přelomu 18. a 19. stoletíIKAP Vývoj člověka IIIIKAP 198 Sámova říšeIKAP79 Příčiny 2. válkyIKAP 1475 17 listopad 1939IKAP 1475 17 listopad 1939 IIIKAP 200 Holokaust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova - IKAP 3 Novoročenka, IKAP 427 Gotická architektura, IKAP 3 Novoročenka II, IKAP 3 Novoročenka III, IKAP 480 ArchimboldoIKAP 483 Mandala, IKAP 484 Orfismus

 

 

Tělesná výchova - IKAP 133 Poslech, IKAP 424 První pomocIKAP_690_Ten_ minutes, IKAP 934 Simon says

 

plakátek