Duhová škola

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 12

Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg
reditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole ve školním vzdělávacím programu zde.

  

 

 

Projekt IKAP - průběh projektu

27.11.2018 22:07

Naše škola se zapojila do krajského projektu "Učíme se ze života pro život" počínaje 1.9.2018. Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity působení učitelů ve vyučování a tu pak přenést na žáky. Působení je obohacené o aktivizační a transferové nástroje, přináší propojení různých kompetencí do výuky - čtenářská a matematická gramotnost, ICT kompetence, polytechnickou kompetenci, kompetence jazykovéa v neposlední řadě kompetence k podnikavosti, iniciativě, kreativitě. Gymnázium se do projektu přihlásilo jako střední škola, tzn. že aktivity s tímto spojené budou realizovány pouze na vyšším stupni. Škola si v rámci projektu pořídí i moderní vybavení, např. vzdělávací programy Corinth, představující vizuální knihovnu s interaktivními 3D modely pro matematiku, biologii, fyziku a jiné předměty, soupravu PASCO pro měření ve fyzice, zeměpisu, chemii, roboty pro výuku ICT a především tabletovou třídu zařízení Apple v počtu 15 ks pro studenty.

Název projektu:

Implementace krajského akčního plánu – „Učíme se ze života pro život“

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Doba realizace projektu:

1. 9. 2018 – 31. 12. 2020

 

Do projektu je zapojeno celkem 14 pedagogů a projekt se realizuje v těchto předmětech. Zde si můžete prohlédnout krátký sestřih výstupů z projektu:

 

Anglický jazyk - IKAP 89 Holiday accommodation ad, IKAP 107 Describing pictures, IKAP 96 Comparing and contrast I, IKAP 96 Comparing and contrast II, IKAP 178 Czech musical, IKAP 105 Making suggestions, IKAP 105 Making suggestions II, IKAP 10 Moje budoucí povolání, IKAP 107 Picture description, IKAP 98 Feelings, IKAP 10 My future job, IKAP 301 Historické události v metalovém podání, IKAP 107 Picture description II, IKAP 99 Giving presentations, IKAP 109 Talking messagesIKAP 563 Pitch the sale, IKAP 98 Expressing feelings IIIKAP 563 Pitch the sale II

 

 

 

 

 

 

 

Německý jazyk - IKAP 87 Časování sloves IIKAP 87 Časování sloves II, IKAP 86 Bingo, IKAP 88 Meine Familie, IKAP 88 Meine Familie IIIKAP 488 Dornröschen IIKAP 488 Dornröschen II, IKAP 489 LandštejnIKAP 528 Didaktická hraIKAP 528 Didaktická hra II,

 

 

Francouzský jazyk - IKAP 98 Souhlas, nesouhlas, IKAP 10 Moje budoucí povolání, IKAP 301 Události druhé světové války ...IKAP 99 Prezentace

 

Český jazyk - IKAP 12 Moje představy I, IKAP 12 Moje představy II, IKAP 502 Plánování, IKAP 502 Plánování II, IKAP 658 Funkční stylyIKAP 695 Renesance

 

MatematikaIKAP 185 Rovnice, IKAP 134 Jednoduché příklady, IKAP 174 Matematické příklady TIMSSIKAP 562 Finanční gramotnost, IKAP 659 PlanimetryIKAP 659 Planimetry IIIKAP 562 Finanční gramotnost IIIKAP 409 Finanční produktyIKAP 1209 Algebrogramy

 

 

Fyzika - IKAP 303 Jak dostaly jednotky, IKAP 168 Mechanika I, IKAP 168 Mechanika IIIKAP 51 Hry ve fyzice, IKAP 443 Převody jednotek I, IKAP 443 Převody jednotek II, IKAP 476 Diody a žárovky, IKAP 303 Jak dostaly jednotky II, IKAP 230 SouhvězdíIKAP 317 SupravodivostIKAP 453 Kirchhoffovy zákonyIKAP 975 Corinth Jaderný reaktor, IKAP 285 Rychlost šíření zvuku, IKAP 975 Corinth I, IKAP 975 Corinth II

 

 

 

Chemie - IKAP 170 Roztoky, IKAP 203 Objevy chemických prvků I, IKAP 203 Objevy chemických prvků II, IKAP 205 D.I. Mendělejev I, IKAP 205 D. I. Mendělejev II, IKAP 170 Roztoky IIIKAP 379 Směsi, IKAP 373 Směsi, IKAP 445 Stechiometrické výpočty, IKAP 170 Roztoky, IKAP 975 Corinth I

 

 

Biologie - IKAP 201 Viry, IKAP 280 Glykémie, IKAP 251 Homo sapiens, IKAP 210 ViryIKAP 975 Corinth Kosterní soustava

 

Zeměpis - IKAP 245 Největší jezera světa IIKAP 245 Největší jezera světa II, IKAP 316 Sopky a supersopky I, IKAP 316 Sopky a supersopky II, IKAP 316 Sopky a supersopky 316 III, IKAP 247 Národní parky USA a Kanady, IKAP 163 Naše Země v číslech I, IKAP 163 Naše Země v číslech II, IKAP 138 Střídání dne a noci, IKAP 245 největší jezera II, IKAP 481 Skandinávie I , IKAP 138  Střídání dne a noci II, IKAP 198 Sámova říše, IKAP 335 Dust devil, IKAP 470 Nejvyšší hory světa, IKAP 481 Skandinávie II, IKAP 245 Největší jezera světa III, IKAP 359 Měřítko mapy, IKAP 470 Největší hory světa I, IKAP 470 Největší hory světa II, IKAP 190 Kraj Vysočina, IKAP 482 Země očima družicIKAP 190 Kraj VysočinaIKAP 975 Corinth Koloběh vodyIKAP 452 Země - planeta změnIKAP 592 Demografie v souvislostechIKAP 975 Corinth, IKAP 1091 Půdní typy, IKAP Pasco 208 Měření pH nápojůIKAP 593 Demografie v souvislostech

 

 

 

 

 

 

 

Dějepis - IKAP 120 V ý voj člověka I, IKAP 120 Vývoj člověka II, IKAP 269 Tibet ve 20. století, IKAP 429 Mnichov, IKAP 341 Československé legie, IKAP 378 Palachův týden, IKAP 378 Palachův týden II, IKAP 413 Historické události v metalovém podání, IKAP 631 Caesar, IKAP 631 Caesar II, IKAP 660 Charta 77, IKAP 626 Křesťanství, IKAP 626 Křesťanství IIIKAP 378 Charta 77IKAP 622 JudaismusIKAP 629 RenesanceIKAP 621 IslámIKAP 624 Svatý Václav, IKAP 1087 Břetislav

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova - IKAP 3 Novoročenka, IKAP 427 Gotická architektura, IKAP 3 Novoročenka II, IKAP 3 Novoročenka III, IKAP 480 ArchimboldoIKAP 483 Mandala, IKAP 484 Orfismus

 

 

Tělesná výchova - IKAP 133 Poslech, IKAP 424 První pomocIKAP_690_Ten_ minutes, IKAP 934 Simon says

 

plakátek