Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg

podatelna@gybnp.czreditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole se dozvíte zde.

 

 

Chcete vědět, jak to u nás doopravdy chodí?

 @gybnp_official | Linktree

Instagram Logo Photo - Free image on Pixabay   File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons   Youtube Logo Images – Browse 14,027 Stock Photos, Vectors, and Video | Adobe Stock

Upravená pravidla distanční výuky školní rok 2020/21

13.10.2020 18:06

Pravidla distanční výuky školní rok 2020/21 (všichni žáci žáky)

platnost od 14.10.2020

Obecné:

zahájení 5.10. 2020 vyšší gymnázium, nové období od 14.10. 2020 všichni žáci 

 

Úprávy oproti verzi z 5.10.2020 se týkají navýšení počtu videokonferencí u matematiky.

 

Formy výuky:

 • v rámci týdne každý předmět o časové dotaci 2 vyučovací hodiny + druhý cizí jazyk realizuje:
 1. 1x videokonferenci  (min 20 min) nebo vloží 1x video s komentářem učitele (výklad) – délka max 10 min doplněné dle situace s chatem
 2. zadá jedno zadání (tedy domácí úkol) na příslušný týden s úkoly související s bodem č.1 (předpoklad délky vypracování 45 min)

 

 • v rámci týdne předmět český jazyk, anglický jazyk realizuje:
 1. min 2x videokonferenci  (min 20 min) nebo vloží min 2x video s komentářem učitele (výklad) – doporučená délka 10 min doplněné dle situace videokonferencí nebo chatem
 2. zadá min jedno zadání (tedy domácí úkol) na příslušný týden s úkoly související s bodem č.1 (předpoklad délky vypracování 45 min)

 

 • v rámci týdne předmět matematika realizuje:
 1. 2x videokonferenci  (min 20 min) nebo vloží 2x video s komentářem učitele (výklad) – doporučená délka 10 min doplněné dle situace videokonferencí nebo chatem
 2. zadá min jedno rozsáhlejší nebo více kratších zadání (tedy domácí úkol) na příslušný týden s úkoly související s bodem č.1 (max počet úkolů do výše běžné časové dotace příslušného předmětu)

Obecné principy:

Žáci

 1. neúčast na chatu nebo konferenci – absence žáka, nutná omluvenka
 2. nesplnění úkolu – nedostatečně po nesplnění do tolerované doby 1-2 dní, nutná výzva

 

Hodnocení:

 1. řádné zahájeno 5.10. 2020, nižší gymnázium od 14.10.2020
 2. po dobu distanční výuky používat DST s příslušnou váhou 1 -10
 3. lze udělovat všechny stupně hodnocení