Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg

podatelna@gybnp.czreditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole se dozvíte zde.

 

 

Chcete vědět, jak to u nás doopravdy chodí?

 @gybnp_official | Linktree

Instagram Logo Photo - Free image on Pixabay   File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons   Youtube Logo Images – Browse 14,027 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock

Volba nové Školské rady

01.06.2015 13:50

Volba nové Školské rady

při Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem probíhala od února 2015 v následujících krocích:

1. Jmenování 2 zástupců do ŠR za zřizovatele

2. Volba 2 zástupců za pedagogický sbor

3. Volba 1 zletilého studenta za studentský parlament

4. Zjišťování u všech rodičů žáků gymnázia, zda mají zájem ve ŠR pracovat - (2 zájemci)

5. Stanovení volební komise (ředitel školy, zástupce učitelů, zástupce rodičů)

6. Vyhodnocení zájmu rodičů a předložení seznamu kandidátů všem rodičům k volbě 1 zástupce

7. Vyhodnocení výsledků volební komisí (odevzdáni 145 hlasovacích lístků, poměr hlasů:

102 :42, jeden hlasovací lístek – nesouhlasí se způsobem volby)

 

Nová Školská rada při Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem pracuje v následujícím složení:

1. Za zřizovatele: p. Dana Padrtková , p. Jan Slámečka

2. Za školu: p.Ing. Zdeněk Fexa, p.Mgr. Libor Veselý

3. Zletilý student: Marie Dvořáková- předsedkyně studentského parlamentu 4. Za rodičovskou veřejnost : MUDr. Andrea Stalmachová (andrea.stalmachova@seznam.cz)

 

 

Za volební komisi:

p. Radka Švestková

Mgr. Marie Dřínovská

PaedDr. Milan Hanák