Duhová škola

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg


reditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole ve školním vzdělávacím programu zde.

Informace o podatelně

 

Když chcete o gymnáziu vědět více:

@gybnp_official | Linktree

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia

11.05.2017 08:01

 

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA

PRO  ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

Ředitelství Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje v souladu s Vyhláškou č.671/2004 Sb.  2. kolo přijímacího řízení do čtyřletého oboru studia  - 79-41-K/41- Gymnázium všeobecné. Přihlášky k přijímacímu řízení jsou ke  stažení  na stránkách školy, případně je můžete vyplnit přímo v kanceláři gymnázia. Řádně vyplněné přihlášky odevzdejte nejpozději do 17.5. 2017 řediteli gymnázia. Prospěch ze základní školy nemusíte nechávat potvrdit na základní škole, postačí, když v kanceláři gymnázia předložíte originály vysvědčení za poslední 3 uzavřená pololetí.  Potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme. Uchazeči předloží  výsledky z prvního kola přijímacího řízení , které absolvovali na jiných školách. Přijímací řízení proběhne formou pohovoru do jednoho týdne od uzávěrky přihlášek.

 

               V Bystřici nad Pernštejnem, dne 10.5.2017

                                                                                      PaedDr. Milan Hanák

                                                                                           ředitel školy