Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg

podatelna@gybnp.czreditel@gybnp.cz

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole se dozvíte zde.

 

 

Chcete vědět, jak to u nás doopravdy chodí?

 @gybnp_official | Linktree

Instagram Logo Photo - Free image on Pixabay   File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons   Youtube Logo Images – Browse 14,027 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock

Výsledky dotazníkových šetření Klima třídy a Identifikace rizikových oblastí u dospívajících

11.01.2014 14:43

V týdnu před Vánoci se studenti z tříd prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, 1. A, sexta, 2. A, septima  a 3.A zúčastnili anonymního  online testování ve spolupráci s Českou asociací školních metodiků prevence. Studenti vyplňovali dva dotazníky.

                První dotazníkové šetření se týkalo názorů studentů na klima v jejich třídách. Studenti zde popisovali vztahy ke třídě, mezi spolužáky, míru kooperace a soudržnosti, míru zájmu o školu, tendenci nevěřit si, ale i touhu vyniknout či jednat účinně. Výsledky tohoto šetření tak umožní pedagogům získat profil dané třídy a lépe odhadnout vztahy a poměry ve třídě a přizpůsobit tak výchovné působení.

                Druhé dotazníkové šetření bylo zaměřeno na identifikaci rizikových oblastí u dospívajících.  Otázky se týkaly devíti oblastí života studentů - volný čas, chování, zdravotní stav, duševní zdraví, sociální zdatnost, rodinný systém, škola, vztahy s vrstevníky a návykové látky. Obrovskou výhodou dotazníku bylo, že identifikoval nejen problémové oblasti, ale i oblasti, kde jsou dospívající poměrně úspěšní. Na relativně zdravé oblasti pak může pedagog dospívající upozornit, aby posílil jejich sebedůvěru a vyvážil méně příznivá zjištění.

                V sekci metodik prevence je možné si prohlédnout souhrnné hodnocení za školu, výsledky šetření v jednotlivých třídách slouží potřebám pedagogů.

                Děkuji všem studentům za poskytnutí pravdivých informací a pedagogům za pomoc s organizací dotazníkových šetření.

                                                                                                                             Metodik prevence Mgr. Eva Musilová